W zależności od tego, czy poziome brzegi listew są przeznaczone do obchwytywania wykładziny podłogowej, czy mają być podsunięte pod wykładzinę względnie nałożone na wykładzinę z góry - mocuje się je albo przed ułożeniem podłogi, albo po jej ułożeniu.

Listwy i cokoliki z PCW otrzymuje się poprzez wytłaczanie plastycznej masy polichlorku winylu z dodatkiem plastyfikatorów i pigmentów przez odpowiednie ustniki w temperaturze ok. 130°C. Ta metoda produkcji pozwala uzyskiwać listwy o dowolnych długościach. Ze względów manipulacyjnych dostarcza się na budowę kręgi listew o długości ok. 50 m. Przy małej ilości plastyfikatora uzyskuje się listwy o znacznej sztywności i dostarcza się je w krótkich odcinkach po 3-P4 m.

Pierwsza warstwa podłogi epoksydowej stanowi tzw, grunt. Druga stanowi jakby podkład pod warstwę trzecią, jest barwiona i może posiadać znaczną grubość z uwagi na to, że twardnienie masy odbywa się nie pod działaniem powietrza, lecz dzięki reakcjom chemicznym zachodzącym w samej masie. Trzecia warstwa posiada niewielką grubość i służy jako warstwa użytkowa o znacznej odporności na ścieranie.

Trwałość podłóg z mas POW zależy od sposobu wykonania i warunków użytkowania. Na podstawie dotychczasowych obserwacji można przyjąć, że okres dobrego stanu tych podłóg wynosi średnio ok. 5-1-6 lat, po czym wymagają one renowacji polegającej co najmniej na ich oczyszczeniu i nałożeniu nowych warstw użytkowych.

Masy POW można nakładać i na powierzchnie pionowe, np. formując z nich cokoliki przypodłogowe lub wykańczając nimi podstopnie schodów. Pas tynku pod cokoliki powinien być wykonany z zaprawy cementowej. Podłogi po nałożeniu ostatniej warstwy są gładkie i błyszczące, mają zabarwienie jednolite lub w odpowiednie wzory według projektu.

Dozowanie składników mas szpachlowych jest w różnych krajach odmienne i zależy w wielu przypadkach od posiadanych surowców. Zarówno we Francji jak i w Polsce przestrzega się na ogół zasady, aby ilość polioctanu winylu w warstwie użytkowej wynosiła ok. 35%. Przy układaniu podłóg z mas szpachlowych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:

W ZSRR stosuje się różne proporcje składników. Oczyszczony podkład gruntuje się 10-procentową dyspersją POW, a następnie układa pierwszą warstwę złożoną: z dyspersji polioctanu winylu 1 część ciężarowo z drobnego piasku (0,2 mm) 4 części ,, z pigmentu mineralnego 0,3-0,5 „ „ z wody 0,17 „ „

Podłogi z żywicy poliestrowej i epoksydowej są na ogół stosowane w pomieszczeniach o specjalnym przeznaczeniu głównie z powodu ich odporności na działanie czynników chemicznych oraz znacznej odporności na ścieranie.

Podłogi bezspoinowe mogą być układane dopiero po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i instalacyjnych w danym pomieszczeniu. Podłogi bezspoinowe z POW są wykonywane z past zawierających polioctan winylu, wypełniacze i barwniki oraz środki antysep- tyczne.

Oprócz wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych w postaci płytek lub arkuszy stosuje się w niektórych przypadkach podłogi układane na miejscu przeznaczenia z odpowiednich mas plastycznych, w których skład wchodzi pewna ilość żywic syntetycznych.

Zgrzewanie za pomocą gorącego powietrza odbywa się przez wprowadzenie gorącego powietrza między odpowiednie rozchylenie płaszczyzny styku. Przykładem tego rodzaju łączenia jest zgrzewanie stosowane w NRD za pomocą urządzenia półautomatycznego, gdyż aparat jest przesuwany ręcznie.

Zgrzewanie elementem metal owym polega na nagrzaniu łączonych brzegów do odpowiedniej temperatury za pomocą gorącego elementu grzejnego i poddaniu ich odpowiedniemu naciskowi, który powoduje połączenie elementów.

Strony