Podłogi epoksydowe

 
 

Pierwsza warstwa podłogi epoksydowej stanowi tzw, grunt. Druga stanowi jakby podkład pod warstwę trzecią, jest barwiona i może posiadać znaczną grubość z uwagi na to, że twardnienie masy odbywa się nie pod działaniem powietrza, lecz dzięki reakcjom chemicznym zachodzącym w samej masie. Trzecia warstwa posiada niewielką grubość i służy jako warstwa użytkowa o znacznej odporności na ścieranie.

Poszczególne warstwy układa się w odstępach 24 godzin. Podłogi epoksydowe są niepylące, suche w dotyku już po 2-3 godzinach w temperaturze 20-=-25°C, a po upływie 7 dni w temperaturze pokojowej mogą być oddane do użytku, gdyż uzyskuje się już wówczas pełną elastyczność i odporność chemiczną. Są one odporne na działanie słabych kwasów i zasad, rozpuszczalników (z wyjątkiem ketonów i niewielu innych), detergentów oraz roztworów różnych soli.

Dodatek paku do mas epoksydowych podwyższa ich odporność na działanie kwasów i wody, ale obniża ją na działanie rozpuszczalników. Podłogi bezspoinowe z żywic poliestrowych układa się na ogół w dwu warstwach na podkładzie czystym, suchym i niezbyt alkalicznym.

Masa podłogowa składa się z żywic poliestrowych w ilości ok. 30%, wypełniaczy mineralnych, wymienionych przy opisie podłóg epoksydowych, w ilości ok. 70% oraz pigmentów. Wiele firm zachodnich dostarcza na budowę gotowe mieszaniny żywic przeważnie z dodatkiem włókien szklanych. Przed użyciem dodaje się tylko odpowiednią ilość utwardzacza. Masy takie mogą być nakładane szpachlą, podobnie jak masy z polioctanu winylu.

Czas wiązania masy zależy od doboru składników i waha się od 0,5 do 3 godzin. Podłoga może być oddana do użytku po 3d-5 dniach.