Listwy i cokoliki przypodłogowe cz. II

 
 

W zależności od tego, czy poziome brzegi listew są przeznaczone do obchwytywania wykładziny podłogowej, czy mają być podsunięte pod wykładzinę względnie nałożone na wykładzinę z góry - mocuje się je albo przed ułożeniem podłogi, albo po jej ułożeniu.

Listwy, pokazane na rysunkach 7-20a i b, są zalecane specjalnie w takich pomieszczeniach, w których układa się podłogi z wykładzin arkuszowych o wielkości całego pomieszczenia bez ich przyklejania. Ten typ listew zapewnia dobre zakończenie podłogi i możność wymiany wykładziny bez naruszania listew. Podłogi wykonywane z folii PCW, na podkładzie np. z wojłoku, wymagają stosowania listew podłogowych zapewniających dobre zaciśnięcie i naciągnięcie brzegów folii na obwodzie. Rodzaje listew drewnianych i sposoby zaciskania brzegów folii na obwodzie pomieszczeń ukazują rysunki 7-22.

Naroża wklęsłe lub wypukłe są oklejane listwami albo przyciętymi pod kątem 45°, albo zagiętymi po lekkim ich podgrzaniu ciepłym powietrzem (rys. 7-23 i 7-24). Im sztywniejsze są listwy, tym bardziej wskazany jest sposób pierwszy, im bardziej elastyczne, tym łatwiej stosować sposób drugi.

Przecinanie listew pod kątem prostym lub 45° dokonuje się w szablonie (rys. 7-25) za pomocą noża lub piłki o drobnym zębie (np. piłką do metalu). Szablon powinien być wykonany z listew drewnianych z wycięciem odpowiadającym przekrojowi posiadanych listew z PCW.

Listwy z PCW nadające się do zastosowania jako progi lub jako taśmy przykrywające styki różnych rodzajów podłóg są produkowane w sposób analogiczny jak listwy przypodłogowe. Przekroje tych wyrobów mają kształt zbliżony do podobnych listew, wykonywanych z mosiądzu lub stali. Zadaniem takich listew jest ochrona brzegów wykładzin przyklejanych lub podłóg bezspoinowych przed odrywaniem przy chodzeniu.

Listwy ze zmiękczonego polichlorku winylu mogą być przyklejane do podłóg klejami rozpuszczalnikowymi w sposób analogiczny jak listwy przypodłogowe. Na rys. 7-26a pokazano zastosowanie listwy stanowiącej część odcinka koła jako progu drzwiowego, obok zaś (rys. 7-26b) przykrycie styku dwu podłóg o jednakowej grubości, a na rys. 7-26c przykrycie styku dwu podłóg o różnej grubości. Rys, 7-26d przedstawia sposób zakończenia podłogi z tworzyw sztucznych, ułożonej na części pomieszczenia.