Balustrady w klatkach schodowych i na balkonach lub tarasach są wykonywane z profili stalowych, ale przestrzenie między słupkami mogą być wypełniane za pomocą płyt lub tralek z tworzyw sztucznych.

W klatkach schodowych na balustrady stosuje się płaskie płyty z polimetakrylanu metylu (Metaplexu, Plexiglasu) (rys. 11-1) lub barwne płyty z twardego PCW, płyty z drewnopochodnych laminowane żywócą melaminową lub specjalnie formowane tralki z żywic akrylowych.

Barwne i o różnych kształtach wyroby z tworzyw sztucznych nadają się szczególnie do estetycznego wykańczania wnętrz oraz poszczególnych elementów budowlanych. Wyroby te stosuje się zamiast wyrobów z drewna, stali lub metali kolorowych.

Lakiery chemoutwardzalne, np. Chemolak, podobnie jak opisane poprzednio emalie tego rodzaju, wymagają przed użyciem zmieszania z utwardzaczem, którym jest dla Chemolaku alkoholowy roztwór kwasu solnego .

Po zmieszaniu należy pozostawić masą w naczyniu w ciągu 30 minut, a dopiero potem malować. Do przygotowywania i przechowywania tych lakierów najlepiej nadają się naczynia porcelanowe, emaliowane lub szklane.

Lakier produkcji krajowej wymaga zmieszania z utwardzaczem (albo tzw. adduktem) aminowym. Do 100 części wagowych lakieru podstawowego (powierzchniowego) dodaje się 33 części wagowe adduktu aminowego i po dokładnym wymieszaniu oraz dwugodzinnym odczekaniu na wzajemne przeniknięcie się składników, nakłada się lakier na podkład wykonany poprzednio z farby epoksydowej gruntowej.

Powłoki lakierowe można nakładać dopiero po sprawdzeniu jakości powłok z farb powierzchniowych. Lakiery poliwinylowe, tzw. ogólnego stosowania, są przeznaczone do konserwacji konstrukcji i urządzeń metalowych, narażonych na wpływy atmosferyczne, atmosferę przemysłową i krótkotrwale działanie czynników agresywnych chemicznie. Mogą być nakładane pędzlem lub za pomocą pistoletu.

Powłoki z lakierów i emalii wykonuje się jako wierzchnie warstwy pełnych powłok malarskich. Jedynie wyroby szklane nie wymagają podkładu z farb, gdyż ich powierzchnia jest wyjątkowo gładka i po nałożeniu lakieru lub emalii nie obserwuje się żadnych niepożądanych nierówności. Lakierami i emaliami pokrywa się zarówno powierzchnię metali, drewna i drewnopochodnych, jak i tynków, sztablatur i betonów, powleczonych uprzednio farbami.

Żywice silikonowe odznaczaiace sie większą hydrofobowościa niż np. parafina lub polietylen są wykorzystywane do powierzchniowej ochrony elementów budowlanych przed nasiąkaniem wodą. Powłoki wykonane z roztworów żywic silikonowych mogą być stosowane do hydrofotizacji wykładzin kamiennych lub innych, tynków, dachówek, płyt azbestowo-cementowych, elementów betonowych itp. Preparaty przeznaczone dla budownictwa można podzielić na:

Farby emulsyjne są dostarczane na budowę w stanie nadającym się do bezpośredniego malowania, ale mimo to wymagają pewnego przygotowania. W naczyniach z farbą tworzą się na jej powierzchni tzw. kożuchy, czyli stężała warstwa, którą należy po otwarciu naczynia usunąć, a całą zawartość wymieszać ręcznie łopatką lub mechanicznie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego.

Podłoże pod powłoki z farb emulsyjnych powinno być dość starannie przygotowane: być mocne i czyste, bez śladów farb innego rodzaju, bez nierówności, plam tłustych oraz niezbyt wilgotne. Suche podłoża wymagają zwilżenia, aby powłoka z farb nie była zbyt szybko pozbawiona wody wsiąkającej w podłoże. Drobne nierówności podłoża mo?ą być wypełnione szpachlówką emulsyjną również dostarczoną w stanie gotowym.

Krajowy przemysł farb i lakierów wytwarza obecnie ponad 1100 asortymentów wyrobów nie licząc produkcji drobnej. W celu ułatwienia wyboru właściwych preparatów wprowadzono oznaczenia ich specjalnymi symbolami kilkuczłonowymi. Jakkolwiek przewiduje się zmiany w tym zakresie, warto wiedzieć jak jest obecnie:

- człon pierwszy oznacza rodzaj wyrobu i jego podstawową substancję błonotwórczą,

- człon drugi - barwę wyrobu,

- człon trzeci - rodzaj zastosowania lub specjalne właściwości,

Strony