Trwałość podłóg z mas POW

 
 

Trwałość podłóg z mas POW zależy od sposobu wykonania i warunków użytkowania. Na podstawie dotychczasowych obserwacji można przyjąć, że okres dobrego stanu tych podłóg wynosi średnio ok. 5-1-6 lat, po czym wymagają one renowacji polegającej co najmniej na ich oczyszczeniu i nałożeniu nowych warstw użytkowych.

Podłogi z mas szpachlowych POW o grubości ok. 3 mm mają następujące właściwości techniczne: ciężar 1 m2 ok. 4,4 kG twardość wg Brinella 2-t-3 kG/mm2 współczynnik przewodności cieplnej 0,16-0,20 kcal/mh°C wcisk stempla w temp. + 16°C max 0,25 mm

Okres ważności gotowych mas POW, dostarczonych w stanie gotowym, wynosi ok. 3 miesięcy, powinny więc być one w tym czasie zużytkowane.

Podłogi bezspoinowe z żywicy epoksydowej układa się na podkładzie równym, czystym, suchym i wolnym od wszelkich plam tłustych. Dobre oczyszczenie podkładu można uzyskać stosując bardzo rozcieńczony roztwór kwasu solnego, który następnie należy zmyć wodą.

Podłoga składa się zwykle z trzech warstw. Przed rozpoczęciem układania miesza się odpowiedni gatunek żywicy epoksydowej z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami w ustalonym przez producenta stosunku, a bezpośrednio przed rozprowadzeniem masy po podkładzie dodaje się do niej utwardzacz.

Od tej chwili przygotowana ilość masy powinna być wyrobiona w ciągu najpóźniej 1 godziny, gdyż po tym czasie żywica zaczyna wiązać. Nakładanie mas może być dokonane za pomocą twardych pędzli lub szczotek bądź też za pomocą specjalnych pistoletów. Jako wypełniacze stosuje się piasek, mączki kwarcowe, boksyt, cement, żużel itp.