Izolacje parochronne z folii wprowadza się coraz częściej do przegród wielowarstwowych pionowych i poziomych w celu ochrony warstw cieplnych przed zawilgoceniem, które bardzo obniża wartość cieplną tych materiałów.

Im szczelniejsza jest folia, stosowana do wykonywania izolacji paro- chronnej, tym lepsze jest zabezpieczenie warstw termoizolacyjnych przed nadmiernym zawilgoceniem, a tym samym przed utratą właściwości cieplnych.

Izolacje przeciwwodne w zbiornikach, basenach lub neutralizatorach wykonuje się zastępując papę stosowaną w dotychczasowych rozwiązaniach - folią z tworzyw sztucznych. Na rys. 6-7 pokazano przekrój izolacji basenu kąpielowego.

Mniejsze zbiorniki lub baseny, w których nie przewiduje się żadnych pęknięć skurczowych lub spowodowanych odkształceniami konstrukcji, można izolować powłoką z żywic syntetycznych bez dodatkowych izolacji z materiałów rolowych.

Do folii poliizobutylenowej stosowane są kleje wytwarzane z mono- styrenu i cyklokauczuku lub z kauczuków polichloroprenowych względnie lepiki asfaltowe bez wypełniacza.

Krajowy klej („C” do oppanolu na beton) jest wytwarzany z cyklokau- czuku, daje połączenia o wytrzymałości na rozerwanie w granicach 3-7-4 kG/cm2 i może być stosowany do temperatury +50°C.

Podkład pod izolację z folii stanowi zwykle starannie wyrównany beton lub wyprawa cementowa nałożona na sztywną konstrukcję. Wszelkie załamania powierzchni są zaokrąglone promieniem ok. 3 cm. Przed przyklejeniem folii podkład wymaga starannego oczyszczenia i zagruntowania roztworem asfaltowym, a po jego wyschnięciu powinien być posmarowany klejem przeznaczonym do folii i betonu (np. klej ,,C” do oppanolu na beton).

Izolacja przeciwwodna jest zakładana w zasadzie tylko od strony występującego parcia wody. Jeżeli z jednej strony przegrody działa na nią woda gruntowa, a z drugiej użytkowa, to izolację przeciwwodną należy zakładać z obu stron przegrody.

Jeżeli założenie izolacji przeciwwodnej w istniejącym obiekcie jest możliwe tylko od strony przeciwnej niż parcie wody, wtedy wykonuje się wewnątrz obiektu specjalną konstrukcję dociskową w postaci grubej płyty lub skrzyni żelbetowej, tzw. wanny.

Okrycie świeżo zabetonowanych elementów, np. stropów, folią z PCW lub polietylenu, zapobiega zbyt szybkiemu odparowywaniu wody z betonu, co wpływa na podwyższenie jego wytrzymałości i zmniejsza możliwość powstawania rys włoskowatych.

Przy izolacjach bardziej odpowiedzialnych, np. w mostach, tunelach, stosuje się folię poliizobutylenową, z miękkiego PCW lub polietylenową z obustronną ochroną jej z asfaltu lub preparatów asfaltowych. Np. folia polietylenowa Duban, produkcji zagranicznej jest dostarczana w arkuszach lub taśmach obustronnie oklejonych papierem na lepiku asfaltowym. Przykleja się ją do zagrutowanego podkładu lepikiem asfaltowym o temperaturze mięknienia wg PiK ok. 85°C,

Ze względu nu stosunkowo krótki czas wiązania mas przyrządzonych z wymienionych żywic, przygotowuje się tylko niewielkie ich ilości (po kilka kilogramów), aby móc je nałożyć przed rozpoczęciem tężenia.

Na wpust nakłada się dodatkowy lej z kołnierzem wykonanym najlepiej z blachy ołowianej grubości ok. 2 mm, dopasowany do wewnętrznej powierzchni wpustu. Osadza się go na kicie asfaltowym stosowanym na zimno. Kit ten uszczelnia jednocześnie wpust, na obwodzie. Przed nałożeniem kitu powierzchnię betonu lub zaprawy gruntuje się na zimno roztworem asfaltowym.

Poziome izolacje przeciwwilgociowe murów fundamentowych wykonuje się z taśm polietylenowych o grubości 0,05-0,10 mm i szerokości odpowiadającej grubości murów, układając folię bez przyklejania jej na warstwie zaprawy cementowej wyrównującej powierzchnię murów.

Strony