Wyroby epoksydowe i poliestrowe

 
 

Lakier produkcji krajowej wymaga zmieszania z utwardzaczem (albo tzw. adduktem) aminowym. Do 100 części wagowych lakieru podstawowego (powierzchniowego) dodaje się 33 części wagowe adduktu aminowego i po dokładnym wymieszaniu oraz dwugodzinnym odczekaniu na wzajemne przeniknięcie się składników, nakłada się lakier na podkład wykonany poprzednio z farby epoksydowej gruntowej.

Uzyskana mieszanina ma odpowiednią konsystencję do nakładania jej pędzlem. Do malowania natryskowego wymaga ona rozcieńczenia do lepkości ok. 20 sek. według kubka Forda nr 4. Lakier zmieszany z utwardzaczem musi być zużyty w ciągu 24 godzin, gdyż po tym czasie nie nadaje się do wykorzystania.

Na rysunku 10-9 przedstawiono schemat działania dyszy pistoletu, przystosowanego do natrysku preparatów dwuskładnikowych [75]. Wyroby epoksydowe i poliestrowe znalazły zastosowanie przede wszystkim do zabezpieczenia konstrukcji stalowych oraz żelbetowych lub podobnych w warunkach agresji chemicznej. W budownictwie ogólnym stosowanie ich jest uzasadnione głównie w okręgach przemysłowych, uzdrowiskowych, nadmorskich itp.

Oprócz wymienionych preparatów stosuje się wiele innych, opartych na żywicach syntetycznych, do wykańczania powierzchni elementów lub obiektów budowlanych. Na rysunku 10-10 przedstawiono zbiornik zabezpieczony lakierem poliuretanowym.

Poza lakierami i farbami, stosowanymi do wykańczania powierzchni głównie metalowych oraz tynków, znane są lakiery bezbarwne na żywicach mocznikowych, melaminowych, poliuretanowych i innych, stosowane do wykańczania powierzchni podłóg zarówno drewnianych jak i z mas szpachlowych POW oraz powierzchni różnych elementów drewnianych, jak meble wbudowane, schody i balustrady drewniane w lepszym wykonaniu itp.