Kleje mocznikowe produkowane są u nas w kilku gatunkach (tabl. 3-16) i stosowane głównie w meblarstwie oraz do produkcji płyt paździerzowych i wiórowych. Kleje te charakteryzują się dobrą wytrzymałością spoiny i odpornością na wilgoć (sklejka wodoodporna), pleśń i bakterie oraz brakiem naprężeń. Do utwardzenia klejów mocznikowych stosuje się różne utwardzacze, a mianowicie:

Klejenie i łączenie tworzyw sztucznych ze sobą oraz z innymi materiałami jak również zastosowanie tworzyw sztucznych i kauczuków do klejenia innych materiałów jest jednym z poważnych zagadnień występujących w budownictwie. Oprócz tego tworzywa sztuczne służą jako kleje do trwałego łączenia różnych innych materiałów, przeważnie odpadkowych o znikomej wartości jak wióry, trociny, paździerze, odpadki drewna itp.

Chociaż tworzywo poliuretanowe spienione jest dość drogie, to jednak przez łatwość stosowania bezpośrednio na budowie zdobywa sobie coraz szerze powodzenie. Jako materiały dla budownictwa występują zarówno gotowe spienione wyroby (miękkie, półtwarde i twarde) o różnych ciężarach objętościowych (już od 0,006), jak i surowce do spieniania ,,in situ” tworzywa twardego.

Porowate tworzywo mocznikowo-formaldehydowe ma niski ciężar objętościowy już od 0,008 dla budownictwa jednak stosuje się raczej nieco cięższe rodzaje, o ciężarze objętościowym np. 0,014-0,020 (rodzaj A) i 0,021-7-0,026 (rodzaj B).

Polistyren porowaty znany jest pod nazwami handlowymi Styropor (prod. NRF) lub styropian (krajowy). Ma on całkowicie zamknięte komórki wielkości 0,01-f-0,001 mm (rys. 3-31), które wyglądem przypominają tkankę roślinną. Te zamknięte komórki z błonki polistyrenowej, która

Tworzywa spienione mają wielkie znaczenie dla budownictwa i zastosowanie ich w budownictwie wpłynęło z kolei na ich ogromny rozwój. W tablicy 3-9 przedstawiono rozwój produkcji tworzyw sztucznych porowatych w USA z rozbiciem na poszczególne grupy. Można tu zaobserwować największy wzrost produkcji spienionych poliuretanów i polistyrenu, które obecnie dominują, a na trzecim miejscu znalazł się spieniony polichlorek winylu.

W celu umożliwienia nakładania przewodów na wykończoną powierzchnię przemysł francuski wprowadził dwużyłowe kabelki typu „Canalume”, umieszczone w osłonie ceowej (rys. 3-23) wraz ze złączkami prostymi i kolankowymi (rys. 3-24) i przesuwnym gniazdem wtykowym (rys. 3-25). Kabelek jest mocowany do ściany klejem szybkoschnącym (chloroprenowym lub poliwinylowym). W kraju są produkowane i stosowane:

Tworzywa sztuczne są od dawna stosowane w elektrotechnice jako materiały izolacyjne i konstrukcyjne, ze względu na dobrą izolacyjność, znaczną wytrzymałość na rozciąganie, mały ciężar i łatwą obróbkę. Z tworzyw sztucznych wykonuje się głównie:

- izolację kabli i przewodów elektrycznych niskiego napięcia,

- rury osłonowe,

- obudowę, osłony i podstawy izolacyjne w sprzęcie elektroinstalacyjnym,

- głowice i mufy kablowe,

W technice sanitarnej tworzywa sztuczne stosuje się już od ok. 30 lat, przy czym zakres ich stosowania stale wzrasta, a w niektórych krajach wyroby z tworzyw sztucznych zajmują pozycję czołową.

Dzięki wydajnej technologii wytłaczania produkuje się różnorodne profile z tworzyw termoplastycznych, mające szerokie zastosowanie w budownictwie, a w szczególności: w izolacjach wodochronnych, do wykończenia podłóg i okładzin ściennych (wewnętrznych i zewnętrznych), jako elementy niekonstrukcyjne stolarki budowlanej, jako profile poręczy klatek schodowych itp.

Strony