Wśród nowszych tworzyw termo- i chemoutwardzalnych niewątpliwie największe znaczenie osiągnęły żywice poliestrowe nienasycone. Znalazły one zastosowanie nie tylko jako żywice lane czy żywice wzmocnione włóknem szklanym do wyrobu rur, kształtek, zbiorników. Również stosuje się je jako chemoutwardzalne tworzywa powłokowe.

Tworzywo to jest produkowane od wielu lat i stosowane przede wszystkim do izolacji chłodni. Pianizol otrzymuje się przez kondensację mocznika z formaldehydem, a spienianie odbywa się mechanicznie. Interesującą wydaje się inna metoda opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej (patent 41877), według której spienianie następuje pod wpływem azotu wydzielającego się w reakcji kwasu azotowego z żywicą mocznikową.

Polichlorek winylu (PCW) porowaty twardy ma bardzo dobre własności mechaniczne i jest bardzo dobrym materiałem izolacyjnym. Mimo wielu zalet jest on obecnie jeszcze za drogi, aby mógł odgrywać większą rolę w budownictwie. Istnieją jednak możliwości, aby przez ulepszenie technologii obniżyć poważnie jego cenę. Wtedy może odegrać ważną rolę w stosunku do innych tworzyw spienionych gdyż ma on tę wielką zaletę, że jest trudnopalny.

Oprócz zastosowania żywicy epoksydowej w połączeniu z granulkami spienionego polistyrenu, aminoplastu czy fenoplastu można również produkować wyroby spienione z samej żywicy epoksydowej z niewielkim dodatkiem odpowiedniego środka porotwórczego, który działa pod wpływem ciepła reakcji utwardzania.

Jako przykład można podać następującą metodę spieniania. Najpierw dodaje się do eteru izopropylowego środek zwilżający, a następnie tę mieszaninę wprowadza się do żywicy fenolowej. W czasie mieszania następuje częściowe wprowadzenie powietrza i wzrost objętości do 20% oraz podniesienie temperatury do 25 °C.

Tak zwany reaktywny rodzaj fenoplastów spienionych produkuje się z żywicy fenolowo-formaldehydowej typu rezolowego z dodatkiem katalizatora i środka porotwórczego. Reakcja przebiega egzotermicznie, a wydzielone ciepło inicjuje działanie środka porotwórczego powodującego spienienie żywicy i ostateczne jej utwardzenie w bardzo krótkim czasie, np. w ciągu 60 sekund. Spienione tworzywo jest twarde i ma komórki częściowo zamknięte.

Produkcja poliuretanu spienionego miękkiego została u nas uruchomiona w dużej skali (Zakłady „Polopren” w Łodzi) i w najbliższym czasie nastąpi jej zwiększenie, można więc liczyć się z zastosowaniem tego tworzywa w budownictwie. Natomiast nasz przemysł okrętowy rozpoczął stosowanie natryskiwania poliuretanu spienionego twardego do izolacji pomieszczeń za pomocą urządzenia pokazanego na rys. 2-39.

Urządzenie do spieniana poliuretanów tą metodą pokazano na rys. 2-38. Do spieniania poliuretanów na budowie stosuje się lekkie urządzenia przenośne (rys. 2-39). również metodę ciągłą produkcji tworzywa miękkiego za pomocą wielkich urządzeń o ogromnej wydajności. Podobnie produkuje się metodą ciągłą płyty z twardego poliuretanu spienionego (rys.

Chociaż dziś jeszcze spienione tworzywo poliuretanowe jest dosyć drogie, to jednak przez łatwość stosowania bezpośrednio na budowie zdobywa sobie coraz większe powodzenie, gdyż metoda stosowania jest niezwykle szybka i czysta. Spienianie następuje momentalnie przez połączenie trzech składników i wytrysk przez specjalną głowicę mieszającą (rys. 2-36). Istnieje kilka systemów spieniania, mających na celu dobre wymieszanie wszystkich ciekłych składników, tj. izocyjanianu (np.

Wprawdzie żywica epoksydowa jest tworzywem dość drogim, ale przy tej metodzie zbędne są wszelkie urządzenia i można ją stosować bezpośrednio na budowie, otrzymując produkt wysokiej jakości [142],

Strony