Porowate tworzywa fcnolowo-formaldehydowe

 
 

Tak zwany reaktywny rodzaj fenoplastów spienionych produkuje się z żywicy fenolowo-formaldehydowej typu rezolowego z dodatkiem katalizatora i środka porotwórczego. Reakcja przebiega egzotermicznie, a wydzielone ciepło inicjuje działanie środka porotwórczego powodującego spienienie żywicy i ostateczne jej utwardzenie w bardzo krótkim czasie, np. w ciągu 60 sekund. Spienione tworzywo jest twarde i ma komórki częściowo zamknięte.

Ciężar objętościowy tworzywa reguluje się rodzajem żywicy (niskoreak- tywna daje produkt o dużym, a wysokoreaktywna o małym ciężarze objętościowym), ilością i rodzajem katalizatora oraz środka porotwórczego. Jako środek porotwórczy stosuje się najczęściej eter izopropylowy w ilości ok. 3% (ciężarowe), lotny związek będący dobrym środkiem porotwórczym w średniej temperaturze. Czasem stosuje się związki porotwórcze wydzielające azot. Katalizatorami są: kwas solny lub mieszanina kwasu siarkowego i fosforowego w ilości od 2,5 do 10u/o, w zależności od ciężaru objętościowego końcowego produktu. Jeśli stosuje się kwas siarkowy, to dodaje się go bardzo powoli, ciągle mieszając, do części eteru izopropylowego w naczyniu zanurzonym w lodzie, przy czym temperatura nie może podnieść się ponad 10 °C następnie dodaje się kwas fosforowy, mieszając do- kładnie zawartość naczynia. Oprócz tego do mieszaniny dodaje się niewielkie ilości środka zwilżającego (np. połioksyalkilen), który stabilizuje i zmiękcza mieszaninę oraz uaktywnia proces spieniania i ujednolica wielkość komórek [195],