Najnowszym osiągnięciem w technice zgrzewania prądem wielkiej częstotliwości jest możliwość zgrzewania twardych płyt termoplastycznych o grubości do 10 mm. Do tego celu potrzebne są silne generatory z odpowiednimi kondensatorami i specjalnymi lampami. Stosuje

Zgrzewanie grubych folii i płyt (np. polietylenowych) przez nakładkę przeprowadza się za pomocą prostego urządzenia z listwą ogrzewaną elektrycznie i urządzenia przytrzymującego (rys. 2-61). Listwa ta o szerokości 10-1-15 mm i grubości ok. 0,5-1-1 mm wykonana jest z materiału o wysokim oporze elektrycznym, a prąd przechodzący uprzednio przetwarzany jest na niskie napięcie (zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy).

Powlekanie blach tworzywami sztucznymi, tzw. platerowanie, jest jednym z ważniejszych osiągnięć o wielkim znaczeniu dla budownictwa, gdyż połączenie blachy stalowej z ochronną i barwną warstwą tworzywa sztucznego daje w wyniku dobry materiał. Stal zapewnia dobre własności mechaniczne, a tworzywo sztuczne dobre własności izolacyjne, antykorozyjne, estetyczny wygląd, przyjemny ciepły dotyk itp.

Znany jest szereg środków zwiększających przyczepność PCW do powierzchni metali. Do pospolitych należą żywice poliuretanowe reagujące z odpowiednimi poliestrami, rozcieńczone ketonem metylowo-etylowym lub mieszaniną rozpuszczalników. Podobne zastosowanie znajdują żywice epoksydowe. Dobre wyniki dają mieszaniny bezstyrenowych żywic poliestrowych nienasyconych (np. Vestopal LT) z kopolimerem chlorku winylu, octanu winylu i estru kwasu maleinowego (np. Vilit H).

Pokrywanie metali tworzywami sztucznymi jest ważnym problemem dla budownictwa, omówione więc będzie oddzielnie. Metale, a szczególnie stal, odgrywają ze względu na doskonałe własności mechaniczne szczególną rolę w budownictwie. Mają one jednak szereg wad, największa to mała odporność na korozję. Tę wadę metali i szereg innych można eliminować przez pokrywanie ich powierzchni tworzywami sztucznymi.

Najnowszym osiągnięciem w dziedzinie poliuretanów są elastomery poliuretanowe do natryskiwania, które mogą w najbliższym czasie znaleźć zastosowanie w budownictwie przemysłowym, przy budowie aparatury chemicznej, do uszczelnień dylatacyjnych, specjalnych podłóg itp. ze względu na nadzwyczajną odporność na ścieranie, elastyczność odporność na działanie olejów mineralnych i wiele czynników chemicznych.

Gdy nie wystarczy jednostronne lub dwustronne powleczenie materiału (tkaniny, folii metalowej, papieru itp.), można podobnymi metodami łączyć ze sobą (laminować) dwie lub więcej warstw tego samego lub też różnych materiałów. Jest kilka różnych metod laminowania za pomocą tworzyw sztucznych, przy czym stosuje się do tego celu zarówno tworzywa termoplastyczne jak i termoutwardzalne oraz kauczuki syntetyczne w postaci roztworu (metoda mokra - rys.

Produkuje się u nas również tkaniny powlekane poliuretanami (np. Desmolin lub Impranil z dodatkiem Desmoduru L lub Imprafix TH). Rozpuszczone żywice w postaci pasty nakłada się na prostej powlekarce na tkaninę (najczęściej stylonową), po czym w suszarce tunelowej następuje odparowanie rozpuszczalnika i usieciowanie powłoki. W ten sposób otrzymuje się tkaniny typu ortalion (przy cienkich tkaninach i cienkich powłokach) lub imitację miękkiej skóry (przy tkaninie drapanej i grubszych powłokach).

Coraz większe obecnie znaczenie mają dzianiny i tkaniny typu Skai powlekane spienionym PCW, imitujące znakomicie skórę, są bowiem miękkie, elastyczne, trwałe, estetyczne oraz odporne na działanie wody, wilgoci itp., a przy tym tanie. Są one bardzo cennym materiałem nie tylko w galanterii, meblarstwie ale i do wyposażenia wnętrz. Produkuje się je kilkoma metodami, a schemat urządzenia wg najprostszej metody przedstawia rys. 2-54.

Powlekanie tworzywami sztucznymi przez wykorzystanie reakcji chemicznych to najczęściej spotykane metody, które łatwo dostosować do powlekanego materiału. Szczególnie rozpowszechnione jest powlekanie tkanin, papieru, blach, folii metalowych itp. Materiały te powleka się metodami ciągłymi przez wylewanie (rys. 2-53) odpowiednio spreparowanego tworzywa sztucznego na materiał odwijany z roli 1.

Strony