Pokrywanie metali tworzywami sztucznymi

 
 

Pokrywanie metali tworzywami sztucznymi jest ważnym problemem dla budownictwa, omówione więc będzie oddzielnie. Metale, a szczególnie stal, odgrywają ze względu na doskonałe własności mechaniczne szczególną rolę w budownictwie. Mają one jednak szereg wad, największa to mała odporność na korozję. Tę wadę metali i szereg innych można eliminować przez pokrywanie ich powierzchni tworzywami sztucznymi. Uszlachetnione w ten sposób wyroby metalowe nabierają daleko lepszych własności i mogą mieć szerokie zastosowanie w budownictwie.

Powierzchnię metali można pokrywać tworzywami sztucznymi różnymi metodami: fluidyzacji, natryskiwania płomieniowego, przez zanurzenie, oblewanie, nakładanie past i żelowanie, żelowanie lub spiekanie podczas wirowania, obkładanie, obciąganie, nawalcowywanie, naprasowanie, naklejanie itp. Wybór metody zależy od rodzaju i kształtu wyrobu metalowego, rodzaju tworzywa sztucznego, stawianych wymagań itp.

Powlekanie blach i kształtek metalowych pastą polichlorku winylu. Problem powlekania kształtek i blach stalowych polichlorkiem winylu ma wielkie znaczenie dla budownictwa, gdyż jest to bardzo tani sposób uszlachetniania tych wyrobów i zwiększenia ich odporności na korozję.

Ponieważ polichlorek winylu nie wykazuje jednak przyczepności do powierzchni stali, zachodzi konieczność zastosowania specjalnych środków zwiększających tę przyczepność. Środki te albo są dodawane do polichlorku winylu, albo też powleka się najpierw powierzchnię metalu tym środkiem tak cienką warstwą, że zużycie jego wynosi do 20 g na m2 powierzchni. Szczególnie ważne jest przygotowanie powierzchni pokrywanej kształtki lub blachy metalowej przez piaskowanie oraz trawienie i odtłuszczenie.