Łączenie materiałów zwijanych (laminowanie)

 
 

Gdy nie wystarczy jednostronne lub dwustronne powleczenie materiału (tkaniny, folii metalowej, papieru itp.), można podobnymi metodami łączyć ze sobą (laminować) dwie lub więcej warstw tego samego lub też różnych materiałów. Jest kilka różnych metod laminowania za pomocą tworzyw sztucznych, przy czym stosuje się do tego celu zarówno tworzywa termoplastyczne jak i termoutwardzalne oraz kauczuki syntetyczne w postaci roztworu (metoda mokra - rys. 2-55) lub uprzednio naniesione na jedną warstwę laminowanego materiału (rys. 2-56), albo też roztopione w rynience (rys. 2-57). Przy najnowszych metodach stosuje się czasem topienie suchego termoplastu między dwoma podgrzewanymi walcami.

Powlekane i laminowane materiały są często stosowane w nowoczesnym budownictwie do różnych celów. Jeśli zastosowano jako materiał powlekany bardzo trwałe syntetyczne tkaniny termoplastyczne (np. z poliamidów), a powłoki są również termoplastyczne, to takie materiały można później doskonale spawać gazoszczelnie, co daje dalsze szerokie możliwości zastosowania ich w budownictwie.

Niekiedy przyczepność tworzywa sztucznego do materiału powlekanego jest zbyt niska, wtenczas konieczne jest stosowanie dodatkowych środków, co omówiono na str. 114. Laminowanie tkanin i dzianin folią z gąbki poliuretanowej przeprowadza się albo metodą przedstawioną schematycznie na rys. 2-55b), tzn. z zastosowaniem odpowiedniego kleju rozpuszczonego w rozpuszczalniku (np. Desmolin lub Impranil z dodatkiem Desmoduru L albo Imprafix TH) lub w emulsji, albo metodą laminowania płomieniowego. Do tego celu stosuje się urządzenie, w którym dokładnie regulowane płomienie gazowe nadta-