Powlekanie kształtek stalowych pastą PCW

 
 

Znany jest szereg środków zwiększających przyczepność PCW do powierzchni metali. Do pospolitych należą żywice poliuretanowe reagujące z odpowiednimi poliestrami, rozcieńczone ketonem metylowo-etylowym lub mieszaniną rozpuszczalników. Podobne zastosowanie znajdują żywice epoksydowe. Dobre wyniki dają mieszaniny bezstyrenowych żywic poliestrowych nienasyconych (np. Vestopal LT) z kopolimerem chlorku winylu, octanu winylu i estru kwasu maleinowego (np. Vilit H). Środek zwiększający przyczepność nakłada się przez natryskiwanie pistoletem lub przez zanurzanie, po czym kształtki lub blachy suszy się przez kilka minut w suszarce (w temp. 90-170°C w zależności od rodzaju zastosowanego środka).

Powlekanie kształtek stalowych pastą PCW odbywa się w zależności od potrzeb przez zanurzanie, nakładanie lub przez natryskiwanie. Pasta do natryskiwania powinna mieć odpowiednią konsystencję umożliwiającą zastosowanie pistoletu natryskowego oraz zawierać środki tiksotropowe uniemożliwiające jej ściekanie z powlekanej kształtki. Poza tym pasta PCW powinna zawierać odpowiednie zmiękczacze żelujące, a nie zmniejszające jej przyczepności do powierzchni metalu po zżelo- waniu. Dla osiągnięcia minimalnej grubości powłoki (200-250u.) zaleca się 2- lub nawet 3-krotne natryskiwanie. Pierwszą warstwę żeluje się wstępnie przez IO-T-15 minut w temperaturze 150-4-170°C, a drugą - w temperaturze 170-H180°C przez 30-7-60 minut (w zależności od grubości powłoki). Znacznie szybsze i wygodniejsze jest bezpośrednie powlekanie kształtek metalowych pastą z polichlorku winylu (bez specjalnego podkładu) powlekanie kształtki przeprowadza się również dodając do pasty PCW 2-H6°/O odpowiedniej żywicy epoksydowej z utwardzaczem. Utwardzacz T 1 dodaje się zwykle 3,5 części ciężarowych na 10 części ciężarowych żywicy Lekutherm K 57, dobrze mieszając. Do powłok twardych wystarczą 2-=-4°/o żywicy Lekutherm K 57 i 0,7-ł-l,4% utwardzacza T 1, ale przy powłokach miękkich (60% PCW, 40% zmiękczacza) dodaje się do 6% żywicy Lekutherm K 57 oraz do 2,1% utwardzacza. Po wymieszaniu wszystkich składników pasty, można ją natychmiast zastosować do powlekania. Żelowanie powłoki trwa od 15 do 60 minut w temp. 170-H180°C.