Zgrzewanie płyt i grubych folii za pomocą listwy grzejnej

 
 

Zgrzewanie grubych folii i płyt (np. polietylenowych) przez nakładkę przeprowadza się za pomocą prostego urządzenia z listwą ogrzewaną elektrycznie i urządzenia przytrzymującego (rys. 2-61). Listwa ta o szerokości 10-1-15 mm i grubości ok. 0,5-1-1 mm wykonana jest z materiału o wysokim oporze elektrycznym, a prąd przechodzący uprzednio przetwarzany jest na niskie napięcie (zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy). Po nałożeniu płyty z prawej strony i uchwyceniu jej, opuszcza się listwę grzejną (nagrzaną) w lewo (kładzie na skraj płyty), a następnie kładzie się na to płytę termoplastu z lewej strony krawędzią na listwę grzejną. Po chwili (0,5-1-1 minuty) podnosi (otwiera) się płytę z lewej strony, szybko podnosi listwę grzejną do góry i z powrotem opuszcza płytę z lewej i naciska. Wtenczas części nagrzane obydwu płyt stykają się ze sobą i spiekają.

Inny typ urządzenia z listwą grzejną przedstawia rys. 2-62. Służy on nie tylko do spawania, ale i cięcia, zginania itp. Cale to urządzenie łatwo jest stosować na budowie, gdyż ciężar jego wynosi zaledwie 4,5 kG, a do ogrzania potrzebny jest prąd o zwykłym napięciu. plastycznych głównie polietylenowych (z prospektu f-my Farbwerke Hoechst, Frank- furt a.M.): a) widok urządzenia, b) schemat listwy grzejnej 1 - tistuia grzejna z ostrq krawędzią, 2 - uchwyt (rączka), 3 - regulator temperatury, 4 - gniazdko do fconiaktii elektrycznego, 5 - listtya łącząca, 6 - klin do napinania uchwytów