W Polsce rur poliestrowych nie produkuje się. W niektórych krajach wytwarza się je przez oplatanie obracającego się rdzenia włóknem, owijanie nim rdzenia posuwającego się ruchem postępowym lub metodą odśrodkową w wirującej formie rurowej [75].

Rury polietylenowe w Polsce nie są obecnie produkowane, ale produkcja ta zostanie wkrótce uruchomiona. Rury polietylenowe są odporne na działanie kwasów, zasad, roztworów soli itp., zaś nieodporne na związki aromatyczne (benzen, fenol) i związki metylowe. Nie ulegają elektrolizie i są obojętne fizjologicznie, nie mają smaku i zapachu, stosowane są więc do wody pitnej. Są gładkie, lekkie i odporne na niskie temperatury, ale łatwopalne.

Rury z PCW otrzymuje się przez wytłaczanie rozgrzanej plastycznej masy z dodatkiem stabilizatorów w wytłaczarce ślimakowej, (patrz p. 2.3.1 na str. 76-78). W Polsce są produkowane rury o długości 2-i-4 m i średnicach podanych w tabl. 3-5. Właściwości techniczne tych rur są następujące:

- ciężar właściwy

- minimalna wytrzymałość na rozciąganie

- wydłużenie względne przy zerwaniu

- udarność

- udarność z karbem

Folie polietylenowe są produkowane metodą wytłaczania i rozdmuchiwania z polietylenu wysokociśnieniowego, w postaci rękawa grubości 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 i 0,15 mm (wielkie szerokości ułatwiają zastosowanie - rys. 3-1).

Folie miękkie produkuje się zarówno metodą kalandrowania jak i wytłaczania z rozdmuchiwaniem. Właściwości techniczne niektórych folii miękkich są następujące.

Folie 

Folie znajdują w budownictwie szerokie i różnorodne zastosowanie. Z miękkich i cienkich folii wykonuje się izolacje wodochronne (zabezpieczające przed wilgocią, wodą naporową lub przenikaniem pary wodnej), izolacje chemoodporne i powłoki pneumatyczne. Ponadto folie są stosowane na placu budowy jako materiał pomocniczy (do pielęgnacji betonu, jako ochrona budowy przed opadami atmosferycznymi, wiatrem itp.).

Płyty poliestrowe faliste są spośród płyt światłoprzepuszczal- nych najbardziej rozpowszechnionym materiałem do przekrywania obiektów lub pomieszczeń wymagających dobrego oświetlenia. Produkuje się je w postaci płyt lub rulonów rozwijanych przy układaniu na konstrukcji dachowej. Charakterystyka techniczna falistych płyt poliestrowych wysokiej jakości jest następująca:

- przepuszczalność światła

- ciężar

- odporność termiczna w zakresie temperatur

- współczynnik sprężystości

W Polsce płytek okładzinowych z PCW obecnie nie produkuje się. W wielu krajach produkuje się płytki PCW o różnym kształcie i wymiarach, przy czym przebieg produkcji jest następujący. Twardą folię (grubość 0,7 mm) z polichlorku winylu emulsyjnego z niewielkim dodatkiem zmiękczaczy i pigmentów prasuje się w prasach piętrowych, dając na spód 1 warstwę folii białej lub kremowej, a na górę folię kolorową.

Płyty z twardego PCW (winidur, owidur) produkuje się przez sprasowanie na gorąco twardej folii PCW lub przez wytłaczanie - w kilku następujących rodzajach:

- płyty techniczne prasowane, niebarwione (wymiary 1 X 1 m - grubość od 2 do 6 mm oraz 0,5 X 0,5 m - grubość od 8 do 25 mm)

- płyty do formowania próżniowego, barwione (wymiary 1 X 1 m, grubość 2 i 3 mm)

- płyty dekoracyjne prasowane, barwione (wymiary 1 X 1 m, grubość 4 5 i 6 mm oraz 0,5 X 0,5 m, grubość 4 5 i 6 mm)

Zastosowanie klejów z tworzyw sztucznych umożliwia produkcję płyt komórkowych (woszczynowych, tzw. holoplastów) przypominających przeważnie strukturę plastra miodu, Do produkcji tych płyt stosuje się przeważnie mocny papier nasycony żywicą fenolowo-formaldehydową, który skleja się za pomocą kleju fenolowego lub innego w taki sposób, aby po rozcięciu wszerz powstała struktura komórkowa.

Strony