Natryskiwanie elastomerami poliuretanowymi

 
 

Najnowszym osiągnięciem w dziedzinie poliuretanów są elastomery poliuretanowe do natryskiwania, które mogą w najbliższym czasie znaleźć zastosowanie w budownictwie przemysłowym, przy budowie aparatury chemicznej, do uszczelnień dylatacyjnych, specjalnych podłóg itp. ze względu na nadzwyczajną odporność na ścieranie, elastyczność odporność na działanie olejów mineralnych i wiele czynników chemicznych.

Znany dotychczas elastomer poliuretanowy Vulkollan produkowany był wyłącznie metodą wylewania po zmieszaniu Desmoduru 15 (1,5-naftyleno- -dwuizocyjanian) z Desmophenem 2000 lub 2001 {liniowe poliestry powstałe z kwasu adypinowego i mieszaniny glikoli) oraz dodatkiem utwardzaczy (alkohole wielowodorotlenowe) i utwardzany w temperaturze 110 °C w ciągu 24 godzin. Przez zastosowanie nowego Desmoduru LK 1234 lub Desmoduru 44 V (dwuizocyjano-l,5-naftalen) z dodatkiem utwardzaczy i aktywatorów Desmorapidu Z i SO reakcja następuje niezwykle szybko i może być dowolnie regulowana. Zbędne tu jest podgrzewanie, gdyż sama reakcja jest egzotermiczna i nawet przy grubszych warstwach (ponad 10 mm) trzeba przerywać nakładanie, by je ochłodzić.

Zmieszanie wszystkich składników następuje w głowicy odpowiednio przystosowanego urządzenia, bezpośrednio przed natryskiwaniem elastomerami. Urządzenia te, zbudowane wg zasady przedstawionej na rys. 2-36 (str. 32) a podobne do agregatu z rys. 2-39, są stosowane na budowie i umożliwiają pokrywanie nawet pionowych powierzchni warstwą grubości od 0,5 do 20 mm. Za pomocą tych urządzeń można pokrywać szybko różne powierzchnie (oczywiście z zachowaniem niezbędnych przepisów

BHP), a także produkować artykuły wylewane lub wykładać przez wylewanie wnętrza rur czy zbiorników. Przyczepność elastomerów poliuretanowych do podłoża jest bardzo dobra, a wielkość pokrywanej powierzchni praktycznie nieograniczona. Możliwości zastosowania są więc ogromne (metale, drewno, beton, asfalt, guma, tkaniny itp.) [65, 198].