Zastosowanie nowoczesnych urządzeń do powlekania

 
 

Produkuje się u nas również tkaniny powlekane poliuretanami (np. Desmolin lub Impranil z dodatkiem Desmoduru L lub Imprafix TH). Rozpuszczone żywice w postaci pasty nakłada się na prostej powlekarce na tkaninę (najczęściej stylonową), po czym w suszarce tunelowej następuje odparowanie rozpuszczalnika i usieciowanie powłoki. W ten sposób otrzymuje się tkaniny typu ortalion (przy cienkich tkaninach i cienkich powłokach) lub imitację miękkiej skóry (przy tkaninie drapanej i grubszych powłokach). Tego rodzaju tkanin nie można spawać prądem wielkiej częstotliwości i trzeba je zszywać i kleić,

Przy powlekaniu emulsjami wykorzystuje się zdolność niektórych tworzyw sztucznych do tworzenia emulsji przy zastosowaniu odpowiednich środków pomocniczych. W zasadzie stosuje się głównie emulsje wodne, gdyż przez odparowanie wody nie ponosi się strat ekonomicznych, a jej opary nie są szkodliwe dla zdrowia. Przy powlekaniu z podgrzewaniem następuje odparowanie wody, a ewentualnie także polireakcja tworzywa z równoczesnym żelowaniem na podłożu, co daje w rezultacie bardzo cienką, ale szczelną powlokę, nie przepuszczającą gazów, pary wodnej, zapachów, wody, olejów itp. Uzyskuje się w ten sposób doskonały i bardzo tani materiał (lekki, higieniczny, estetyczny i łatwy w zastosowaniu).

Zastosowanie nowoczesnych urządzeń do powlekania pozwala na osiąganie ogromnych wydajności, do 120 m/min. Przy takich szybkościach najważniejszym problemem jest równomierne, bezbłędne nałożenie emulsji tworzywa na taśmę przebiegającą z dużą szybkością.

W tunelu grzewczym stosuje się bardzo intensywne ogrzewanie promiennikami podczerwieni i podmuchem gorącego powietrza, gdyż w krótkim czasie musi nastąpić całkowite odparowanie wody lub innych rozpuszczalników oraz zżelowanie i polimeryzacja powłoki tworzywa. Po częściowym ochłodzeniu stosuje się ponowne intensywne ogrzewanie i natychmiastowe przewalcowanie powleczonej taśmy pomiędzy gorącym walcem stalowym o chromowanej lustrzanej powierzchni (albo walcem moletującym od strony powłoki tworzywa) a walcem gumowym - dociskającym od strony materiału powlekanego. Uszlachetniony w ten sposób materiał jest nawijany automatycznie na wałki, co przy dużej szybkości wymaga dokładnego automatycznego sterowania i zsynchronizowania z pracą całego urządzenia [5, 9, 75, 77, 95, 142, 170],