Poliwęglany

 
 

Poliwęglany są tworzywem termoplastycznym, własnościami jednak pod pewnymi względami przypominają metale nieżelazne (np. klepalność, odporność na trwale obciążenia). Szczególnie dobre własności wykazują poliwęglany po wzmocnieniu włóknami szklanymi. Są one odporne na działanie temperatury do 135°C, a wzmocnione włóknem szklanym - do temperatury 155°C.

Te nowoczesne tworzywa sztuczne mogą odegrać w przyszłości wielką rolę w budownictwie, jeśli w masowej produkcji cena ich zostanie poważnie obniżona. Już dziś konkurują one skutecznie z wieloma metalami nieżelaznymi, od których są tańsze.

Należy dodać, że poliwęglany są niepalne, posiadają dość dobrą odporność na ścieranie oraz interesujące własności optyczne, a mianowicie współczynnik załamania światła 1,587 i dobrą przepuszczalność promieni świetlnych, więc przy dobrych własnościach mechanicznych, termicznych i dielektrycznych jest to doskonały materiał do produkcji lamp i części elektrotechnicznych. Wprowadzenie do poliwęglanów napełniacza w postaci drobno ciętego włókna szklanego poprawia ich własności mechaniczne, należy więc spodziewać się szerszego ich zastosowania w budownictwie [7, 56, 75, 76, 130],

Silikony. Silikony to już dziś olbrzymia gałąź chemii z całym szeregiem produktów różnego rodzaju {oleje, żywice, emulsje, kauczuki, lakiery itp.). Dla budownictwa mają znaczenie głównie lakiery odporne na wysokie temperatury (do 500°C) oraz emulsje uodporniające mury i tynki zewnętrzne na działanie wody, wilgoci itp. a przepuszczające powietrze i gazy [22, 55, 129]. Najnowszy typ kauczuku silikonowego w paście, utwardzającego się pod wpływem wilgoci powietrza, znalazł zastosowanie do wysoce elastycznych mas i kitów uszczelniających połączenia elementów wielkopłytowych.