Poliamidy.

 
 

Poliamidy są również termoplastami i mają dobre własności mechaniczne, a szczególnie dobrą udarność z karbem, lecz dopiero po nawilżeniu, gdyż woda działa na nie jak zmiękczacz. Główne zastosowanie poliamidów to włókna syntetyczne, których doskonałe własności mechaniczne osiąga się przez wyciąganie (orientowanie). Podobny proces wyciągania stosuje się przy produkcji folii, nadając jej szczególną wytrzymałość na rozciąganie. Folie takie stosuje się w budownictwie, gdy wytrzymałości innych folii (np. z polichlorku winylu) nie są wystarczające. Folie te mogą być spawane prądem wielkiej częstotliwości (spaw gazoszczelny), a również i szyte, gdyż nie ma obawy rozerwania, spowodowanego przez otwory zrobione igłą.

Kształtki z poliamidów zastępują w niektórych przypadkach również kształtki z metali nieżelaznych, stali szlachetnej, gdyż oprócz dobrej udar- ności z karbem są one bardzo odporne na ścieranie i korozję przy niskim współczynniku tarcia. Zastosowanie ułatwia najnowsza technologia szybkiej (aktywowanej) polimeryzacji jonowej na zimno [127, 172], Sproszkowane poliamidy służą do powlekania metali i ceramiki metodą fluidyzacyjną i natrysku płomieniowego oraz elektrostatycznego. Do tego celu nadaje się poliamid 6, a w wypadku zwiększonych wymagań, droższe rodzaje, tzn. poliamid 11 (np. Rilsan) oraz poliamid 12 (np. Vestamid) [76, 127],