Żywice poliestrowe

 
 

Żywice poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym lub tkaniną szklaną mają bardzo dobre własności mechaniczne, odporność na korozję oraz na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych, są więc cennymi surowcami do produkcji materiałów budowlanych z materiałami konstrukcyjnymi włącznie.

Żywice poliestrowe produkuje się z bezwodnika kwasu ftalowego, bezwodnika kwasu maleinowego, glikoli i odpowiedniego monomeru (przeważnie styrenu) w dwóch etapach. W pierwszym otrzymuje się poliester przez polikondensację mieszaniny bezwodnika kwasu ftalowego z odpowiednim glikolem. Ten nienasycony poliester kopolimeryzuje się ze styrenem (rzadziej z innym związkiem nienasyconym). Poliestry dostarcza się odbiorcy w postaci płynnej (półpłynnej) i utwardza bez ciśnienia (lub pod niewielkim ciśnieniem) przeważne z dużą ilością napełniaezy lub materiałów wzmacniających. Utwardzanie żywicy poliestrowej jest następstwem kopolimeryzacji inicjowanej niewielkim dodatkiem inicjatora, ewentualnie przyspieszonej aktywatorem lub przez podgrzewanie.

Produkcja płyt, rur i różnych kształtek z poliestrów dla budownictwa odbywa się bardzo szybkimi, nowoczesnymi metodami, ale najważniejsze jest to, że poliestry są stosowane również bezpośrednio na budowie w postaci nieutwardzonej żywicy dla różnych celów (powłoki ochronne, masy natryskiwane i szpachlowe, kity, kleje itp.).

Wielką wadą żywic poliestrowych jest stosunkowo znaczny skurcz objętościowy, wskutek utwardzania (ok. 7%), który można częściowo zmniejszyć przez napełnianie i zbrojenie.

Obecnie produkuje się szereg żywic poliestrowych o różnych własnościach, wychodząc z różnych surowców, przy czym dla budownictwa szczególnie interesujące są żywice niepalne (tzw. samogasnące) i przezroczyste.

Żywice poliestrowe charakteryzują się dobrą odpornością na działanie wielu chemikaliów, co wykorzystuje się przy budowie zbiorników, rur. armatury itp. w budownictwie przemysłowym. Szczególnie nadają się do tego celu specjalne gatunki (chemoodpornych) żywic poliestrowych.

Produkcja żywic poliestrowych rozwinęła się już poważnie i u nas, ale nie odgrywają one obecnie takiej roli w budownictwie, na jaką zasługują, gdyż brak jest dotychczas produkcji odpowiedniego włókna szklanego do wzmacniania tych żywic [12, 75, 112].