Prasowanie artykułów warstwowych i kształtek w podwyższonej temperaturze

 
 

Żywicę poliestrową z dodatkiem odpowiedniej ilości inicjatora wylewa się lub rozprowadza pędzlem na folię tomofanową (wiskozową), a potem nakłada się pierwszą warstwę materiału wzmacniającego. Następnie nakłada się dalszą warstwę żywicy i znowu warstwę tkaniny wzmacniającej. Proces ten powtarza się aż do osiągnięcia laminatu pożądanej grubości. W końcu nakłada się ponownie folię tomofanową, którą spawa się z pierwszą podkładową warstwą folii, a następnie całość poddaje się prasowaniu.

Laminaty grubości ok. 3 mm z dodatkiem l-b2°/o nadtlenku benzoilu w paście wymagają prasowania ok. 2-1-3 minut w temperaturze 125-P140 °C pod ciśnieniem 0,8-r-15 kG/cm2. Przy grubościach ponad 3 mm należy przedłużyć czas utwardzania. Przy bardzo wielkich grubościach należy temperaturę obniżyć, gdyż ciepło reakcji może uszkodzić strukturę tworzywa (naprężenia wewnętrzne). poliestrowych i epoksydowych z zastosowaniem formy jednoczę- ściowe) i elastycznego tłoka część prowadząca i tłocząca (sta- lowei), 2 - płyta tłocząca, 3 - tłok elastyczny, 4 - mata szklana, 5 - ży- wica poliestrowa (wylana), 6 - ka- nały grzejne, 7 - gniazdo formy

Możliwe jest również prasowanie niektórych kształtek z zastosowaniem formy jednoczęściowej, podczas gdy rolę drugiej części (patrycy) spełnia tłok elastyczny (rys, 2-44).