Formowanie wyrobów z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym cz. II

 
 

Przedstawiony na rys. 2-43 sposób z zastosowaniem formy dwuczęściowej z korytkiem na żywicę ma tę zaletę, że unika się tu uciążliwego pokrywania maty szklanej żywicą, a uszczelnienie zapewnia wylana w korytku żywica. Przez wypompowanie powietrza żywica zostaje wciągnięta do wewnątrz i następuje samoczynne zaimpregnowanie włókna szklanego żywicą.

Jeśli chcemy czas utwardzania (żelowania) przyspieszyć, możemy to uczynić przez podwyższenie temperatury (promienniki podczerwieni, elementy grzejne itp.), jednak gdy produkcja wymaga większego przyspieszenia można wyjąć laminat wcześniej z formy. Ostateczną wytrzymałość mechaniczną związaną z całkowitym utwardzeniem można osiągnąć przez wygrzanie laminatu (kształtki) w temperaturze 80-bl20 °C. Zakończenie utwardzania można określić pomiarem twardości.

W czasie utwardzania włókno szklane może częściowo znaleźć się na powierzchni wyrobu i wobec tego często stosuje się tzw. żelkot (gel coat), tj. warstwę poliestru wstępnie zżelowanego.

Przed włożeniem materiału wzmacniającego (włókno, tkanina lub kształtka wstępnie formowana) pokrywa się jej całą powierzchnię - za pomocą pistoletu natryskowego lub pędzla - żywicą zabarwioną i zawierającą napeiniacz (obciążoną) i z taką ilością katalizatora, aby zżelowanie żywicy mogło bardzo szybko ustąpić. Zestaw tej wstępnie żelowanej warstwy powinien być tak przygotowany, żeby jej własności odpowiadały własnościom następnych warstw, gdyż w przeciwnym przypadku mogą powstać naprężenia i rysy. Należy zwrócić uwagę, żeby górna powierzchnia wkładki dokładnie odpowiadała górnej powierzchni formy.

Przykładowy zestaw wstępnie żelowanej warstwy może być następujący: 70-90% żywicy poliestrowej (twardej) z dodatkiem 30-r-10°/o żywicy elastycznej miesza się z 20-50°/o odpowiedniego napełniacza, najlepiej krzemionki o bardzo dobry przemiale (cząstki poniżej 0,1 mikrona) i wielkiej zdolności absorpcji.

W przypadku formowania na gorąco wystarczy przed włożeniem materiału wzmacniającego natrysnąć do gorącej formy (ok. 120 °C) żywicę poliestrową (uprzednio przygotowaną) z dodatkiem barwnika, napełniacza i utwardzacza (nadtlenku benzoilu). Przy zastosowaniu niższej temperatury należy do mieszaniny żywicy z utwardzaczem dodać dobraną eksperymentalnie ilość aktywatora (np. naftenianu kobaltu),