Formowanie wyrobów z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym

 
 

Wyroby z żywic poliestrowych można produkować na zimno (w temperaturze otoczenia lub lekko podwyższonej) w formach z tanich materiałów. Jeśli używa się form z materiałów porowatych, jak drewno, gips lub beton, muszą być one dokładnie wysuszone, a pory uszczelnione odpowiednim lakierem, woskiem, a najlepiej powleczone żywicą epoksydową. Do powlekania tych form stosuje się rozpuszczalniki i emulsje olejów silikonowych, polialkoholu winylowego, polioctanu winylu i polichlorku winylu, stearynę, stearynian wapnia, grafit, lecytynę i szereg innych wosków o konstystencji pasty podłogowej. Często stosuje się wykładanie formy folią wiskozową (tomofan) lub z polialkoholu winylowego.

Żywotność katalizowanej żywicy powinna być obliczona i dostosowana do różnych powierzchni i struktur. Każda partia żywicy ma innych czas utwardzania i należy umiejętnie operować różnymi kombinacjami inicjatorów, aktywatorów, pigmentów i temperatury. Kombinacje te muszą być wypróbowane laboratoryjnie przed zastosowaniem ich na większą skalę.

Rysunek 2-41 obrazuje produkcję kształtek z zastosowaniem formy jednoczęściowej wykonanej z żywicy poliestrowej, na którą nakłada się włókno szklane w postaci mat (rowing), nasyconą ciekłą żywicą. Na my jednoczęściowej i płachty gumowej kształtek z żywic poliestrowych napeł- nionych włóknem szklanym l - płachta gumowa, 3 - Tama przytrzymu- jąca i uszczelniająca, 3 - forma, 4 - wąż do wypompowania powietrza, 5 - fcs2iaEtkii wierzch kładzie się płachtę gumową z szerokim fartuchem uszczelniającym i otworem w tym fartuchu do przewodu pompy próżniowej usunięcie powietrza powoduje dokładne nasycenie włókien szklanych żywicą i wytwarza różnicę ciśnień powodującą dociśnięcie płachty gumowej do dolnej części formy.

Dalszym ulepszeniem jest zastosowanie zamiast płachty worka gumowego 1, który szczelnie dociska warstwę żywicy 2 z włóknem szklanym (rys. 2-42) do formy 3. Docisk ten może być większy (regulowany ciśnieniem powietrza, pary lub wody), a poza tym można zastosować ogrzewanie. tek poliestrowych przez wy- pompowanie powietrza