Porowate żywice epoksydowe

 
 

Oprócz zastosowania żywicy epoksydowej w połączeniu z granulkami spienionego polistyrenu, aminoplastu czy fenoplastu można również produkować wyroby spienione z samej żywicy epoksydowej z niewielkim dodatkiem odpowiedniego środka porotwórczego, który działa pod wpływem ciepła reakcji utwardzania. Spienia się je przeważnie w warunkach polowych, otrzymując bardzo szybko tworzywo spienione o bardzo dobrych własnościach mechanicznych i lekkie (do 0,03 G/cm3), przy czym konieczne jest kontrolowanie temperatury reakcji, gdyż łatwo może nastąpić przegrzanie. Dla uzyskania wyrobów o małym ciężarze objętościowym (od 0,015 do 0,025 G/cm3) konieczne jest jednak wstępne ogrzanie formy z zewnątrz do temperatury ok. 120 °C. Oprócz środka spieniającego, stosuje się tu również dodatek rozcieńczalnika (przeważnie toluenu), który rozcieńcza dość gęstą żywicę i umożliwia dobre rozprowadzenie środka porotwórczego. Dodaje się również minimalne ilości środka smarującego.

Poniżej podana jest przykładowa recepta, na podstawie której otrzymuje się produkt o ciężarze objętościowym ok. 0,11 G/cm3: żywica epoksydowa 100 g dwuetylenotrójamina 6 g toluen 2 ml środek porotwórczy hydrazydowy 2 g środek smarujący 2 krople

Ciężar objętościowy zależny jest głównie od rodzaju 1 ilości środka porotwórczego, przy czym woda może spełniać rolę porotwórczą, gdyż wchodzi w reakcję z innymi składnikami, w wyniku których wydziela się gaz.

Możliwe jest również zastosowanie w recepcie dodatku dwuizocyjania- nu toluilenu l) w większej ilości. Przykładowa recepta: żywica epoksydowa (płynna) 80 części ciężarowych metylodwuanilina 28 ł f żywica fenolowa (płynna) 20 ł r Jt dwuhydrazyd kwasu benzenosulfonowego 2 M f J środek smarujący 0,1 ł» 17

Przy zastosowaniu tej recepty otrzymuje się produkt spieniony o wyjątkowo drobnych porach oraz o dobrych własnościach mechanicznych. Wyroby epoksydowe spienione mimo dość wysokiej ceny mogą jednak znaleźć zastosowanie w specjalnych przypadkach w budownictwie ze względu na bardzo dobre własności i łatwość formowania oraz ze względu na doskonałą przyczepność żywicy do metali i innych materiałów. Wypełnienia wzmacniające z tworzywa epoksydowego spienionego (stosowane czasem w budownictwie) mają bardzo wysoką wytrzymałość [142],