Porowate tworzywa poliuretanowe cz. II

 
 

Urządzenie do spieniana poliuretanów tą metodą pokazano na rys. 2-38. Do spieniania poliuretanów na budowie stosuje się lekkie urządzenia przenośne (rys. 2-39). również metodę ciągłą produkcji tworzywa miękkiego za pomocą wielkich urządzeń o ogromnej wydajności. Podobnie produkuje się metodą ciągłą płyty z twardego poliuretanu spienionego (rys. 2-40) [62, 65, 75], a ostatnio również gotowe płyty warstwowe i to nawet z profilowanymi krawędziami, co umożliwia szybki i łatwy ich montaż na budowie [37], Wydajność produkcyjna urządzeń wynosi ok. 10 rn/min przy szerokości zależnej od szerokości urządzenia (np. 1,5 m).

Zastosowanie poliuretanów na budowie stało się możliwe dopiero po wynalezieniu prawie nieszkodliwego dwuizocyjanianu dwufenylometanu (Desmodur 44 V). Poza tym poprawiono przyczepność tego produktu do ścianek wypełnianych nim kształtek i zastosowano dodatek lotnej cieczy (np. fluorotrójchlorometanu) dla lepszego spieniania tworzywa i obniżenia temperatury reakcji o 50-60 °C, przez co unika się przegrzania i szkodliwych naprężeń, a pory tworzywa są przeważnie zamknięte i wypełnione parami niepalnego związku. Oprócz częściowego zmniejszenia palności tworzywa obniżyła się przewodność cieplna oraz roszerzył zakres stosowania w temperaturze od 30 do 70°C.

Tworzywo poliuretanowe spienione miękkie produkuje się już nawet o ciężarze objętościowym 0,006, Jego rola w budownictwie również zwiększa się (np. do ocieplenia podłóg i ścian oraz do izolacji dźwiękochłonnych [7, 3, 19, 47, 65, 75, 76]). Wprowadzenie do produkcji tego tworzywa tanich polieterów z petrochemii obniżyło cenę tego produktu.