Płyty ze styropianu zmieszanego z innymi materiałami

 
 

Formy można wykonać z aluminium, brązu lub stali, przy czym formy brązowe (najczęściej stosowane) są wewnątrz chromowane najlepiej jednak pokrywać wnętrze formy teflonem (policzterofluoroetylenem). Przy tym systemie formowania można również produkować spienione kształtki z twardą powierzchnią glazurowaną uzyskiwaną przez dodatkowe podgrzewanie powierzchni formy, przy czym następuje stopienie części granulek na powierzchni formy (rys, 2-35) [106].

Płyty ze styropianu zmieszanego z innymi materiałami. Wstępnie spienione granulki styropianu służą do produkcji lekkich płyt budowlanych przez zmieszanie z innymi materiałami, najczęściej z materiałami wiążącymi jak cement, gips, wapno, emulsja bitumiczna itp. Również może do tego celu służyć żywica epoksydowa lub fenolowa ewentualnie z innymi napełniaczami jak pumeks naturalny, hutniczy, żużel, pianobeton itp. Granulki polistyrenu spienionego mają zamknięte komórki, przez co wyroby mają mniejszą chłonność wody, lepsze własności mechaniczne i izolacyjne [75, 94, 114],

Spienianie styropianu z żywicą epoksydową „in situ”. Można spieniać również granulki styropianu wstępnie spienionego w dowolnym miejscu na budowie itp. w połączeniu z żywicą epoksydową bez podgrzewania, (tańsze żywice poliestrowe nie mogą być stosowane, gdyż rozpuszczają polistyren). Wykorzystuje się tu ciepło wydzielające się podczas utwardzania żywicy epoksydowej pod wpływem odpowiednich katalizatorów, które działa na środek porotwórczy znajdujący się w granulkach i powoduje ich ekspansję. W ten sposób następuje spienianie, a równocześnie żywica epoksydowa utwardza się, sklejając trwale rozdęte granulki polistyrenu oraz łącząc spienioną masę ze ścianami. Można też dodać do samej żywicy epoksydowej środka porotwórczego, a wtenczas osiągnie się również dodatkowo częściowe spienianie żywicy epoksydowej, a tym samym zmniejszenie ciężaru objętościowego. W wielu przypadkach nie jest potrzebne spienianie wstępne granulek styropianu, gdyż wystarcza spienienie go razem z żywicą epoksydową (przy wyższym ciężarze objętościowym).