Polistyren porowaty (spieniony) cz. II

 
 

Płyty cięte mechanicznie mają na powierzchni otwarte pory, co powiększa chłonność wody, ale takie powierzchnie mają lepszą przyczepność przy przyklejaniu. Obróbka elektrotermiczna lub mechaniczna jest stosowana przy produkcji płytek okładzinowych perforowanych lub narzynanych.

Najnowszym osiągnięciem w dziedzinie techniki formowania kształtek z polistyrenu ekspandowanego jest zastosowanie urządzeń automatycznych. Przede wszystkim spienianie wstępne styropianu (styroporu) w wodzie a następnie suszenie są nie tylko uciążliwe i pracochłonne, ale trudne do kontrolowania. Do tego celu stosuje się więc urządzenia (rys. 2-34) do

I - ksztaitka z polistyrenu spienionego, 2 - prawa część formy, 3 - lewa część formyt 4 - dysza pary, 5 - przegroda połączona z komorą pary o niskim ciśnieniu ok, 1-1,5 at n oraz z próżnią, 6 - komoro z parą o wysokim ciśnieniu ok- 5 at n oraz z wodą, 7 - rama przytrzymująca formę, 8 - przewód dó napełniania formy spienionym polistyrenem ' automatycznego wstępnego spieniania tworzywa pod wpływem pary. Granulki nie spienione wprowadza się z góry (pneumatycznie), a z dołu ciśnienie powietrza oraz pary powodują ich wibrację oraz spienianie przez określony czas. Gdy szarża zostanie spieniona, zamyka się automatycznie dopływ pary, zmniejsza ciśnienie powietrza i pneumatycznie wyładowuje się spienione wstępnie granulki. Są również inne podobne urządzenia, w których zamiast ciśnienia powietrza stosuje się mieszanie mechaniczne (mieszadło obrotowe) lub też mieszanie łącznie z ciśnieniem powietrza. Wydajność takich urządzeń wynosi ok. 25 m3/godz tzn. do 450 kg/godz.

Również spienianie styropianu w formach może odbywać się automatycznie w odpowiednich urządzeniach, gdzie wszystkie operacje są całkowicie zautomatyzowane (zamknięcie formy, pneumatyczne napełnianie formy dozowaną ilością granulek, spienianie, chłodzenie, otwieranie formy, wyrzucenie kształtki i jej odtransportowanie). W ten sposób można wyprodukować do 100 kg styropianu na godzinę (w zależności od ciężaru i wielkości kształtek).