Formowanie próżniowe

 
 

Formowanie próżniowe jest jedną z nowszych technik w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych, a odznacza się dobrą wydajnością przy bardzo niskich kosztach urządzeń i matryc. Zasadę tej metody ilustruje rys. 2-30. Płytę termoplastu przytrzymywaną ramą stalową ogrzewa się intensywnie, aż do osiągnięcia stanu półplastycznego, a po

- b) termoplastycznej, b) formowanie pod wpływem próżni

- 1 - płyta (folia) termoplastyczna, 2 - grzejniki (promienniki), 3 - rama przytrzymująca,

- 4 - forma (matryca) włączeniu próżni od dołu, pod naciskiem powietrza z góry formuje się płyta według kształtów formy (matrycy). Rysunek 2-31 przedstawia ulep- szony sposób formowania próżniowego (pozytywowego) z obustronnym podgrzewaniem płyty, rozdmuchiwaniem z dołu i formowaniem pod działaniem próżni, a następnie obcinaniem. Istnieje szereg dalszych ulepszeń tej metody, co pozwala na bardzo szybką, automatyczną pracę. Ulepszone metody formowania próżniowego umożliwiają masową produkcję głębokich i wielkich kształtek jak wanny, zlewozmywaki, umywalki, zbiorniki, pływaki, klosze do lamp itp. Metodę tę stosuje się czasem do fałdowania lub wytłaczania wzorów twardej folii termoplastycznej. Płyty po nałożeniu na siebie w odpowiedni sposób i sklejeniu lub zespawaniu oraz obłożeniu płytami wzmacniającymi służą jako izolacyjne płyty pustakowe. Puste wewnątrz komórki można wypełnić dodatkowo tanim materiałem izolacyjnym (np. odpadkami Pianizolu lub wełny żużlowej), a całość produkcji można zautomatyzować w jednym nieprzerwanym ciągu o dużej wydajności. Można np. formować próżniowo folię odbieraną bezpośrednio z wytłaczarki, napełniać automatycznie komórki materiałem izolacyjnym oraz od razu spawać lub sklejać, a wreszcie ciąć i odbierać gotowe produkty [13, 35, 42, 75, 142],