Wytłaczanie profilów

 
 

Wytłaczanie profilów odbywa się w sposób zbliżony do wytłaczania rur, przy czym można otrzymywać również profile o powierzchni wzdłużnie prążkowanej (rys. 2-20), co ma znaczenie przy profilach przezroczystych zastosowanych do kloszów lamp.

Bardziej skomplikowane jest wytłaczanie profilów zbrojonych, które stosuje się coraz częściej w budownictwie. Do tego celu nadaje się głowica krzyżowa, znana już wcześniej i używana do wytłaczania kabli (rys. 2-21). Do produkcji kabli stosuje się polichlorek winylu zmiękczony, polietylen i mieszanki polietylenu z poliizobutylenem. Dla uzyskania lepszych własności elektrycznych kabli stosuje się niekiedy w czasie wytłaczania również spienianie termoplastu (np. polietylenu).

Specjalną głowicę krzyżową (rys. 2-22) stosuje się również do obtłacza- nia folii aluminiowej octanomaślanem celulozy, dla otrzymania efektownych profilów i taśm koloru złotego, srebrnego itp., stosowanych w budownictwie, meblarstwie i galanterii. Rozwój w dziedzinie tanich termoplastów wysokoudarowych z jednej strony oraz rozwój techniki wytłaczania z drugiej - doprowadził do podjęcia produkcji (w USA i NRF) na dużą skalę ram okiennych z tworzywa ABS i PCW wysokoudarowego oraz do produkcji w skali próbnej ram okiennych z fenoplastów [160],

Te kierunki rozwojowe znajdą na pewno i u nas swoje odbicie w najbliższej przyszłości. Płyty z polimetakrylanu metylu (Metapleks, Plexiglas) produkowano od wielu lat metodą polimeryzacji blokowej, ostatnio jednak coraz częściej stosuje się do tego celu wytłaczanie. Metoda ta jest stosowana szczególnie do produkcji płyt z kopolimerów metakrylanu metylu. Przy jej zastosowaniu można dalej płyty te łatwo formować za pomocą dodatkowych urządzeń (np. falowanie płyt poprzeczne - rys. 2-23 - lub podłużne). Płyty takie można również zdwajać i ewentualnie dodatkowo zbroić (wzmacniać). Płyty, a raczej szerokie taśmy fałdowane (falowane) poprzecznie zostały chętnie przyjęte przez budownictwo, gdyż są one produkowane w odcinkach do 60 m i zwijane w wielkie role, a więc zastosowanie i montaż takich płyt są bardzo ułatwione.