Walcowanie i kalandrowanie

 
 

Walcowanie i kalandrowanie jest bardzo pospolitą i wydajną metodą produkcji, stosowaną szeroko w przemyśle tworzyw sztucznych i gumowym, mającą szczególne znaczenie w przetwórstwie polichlorku winylu. Do walcowania służy walcarka - typowe urządzenie znane od lat w przemyśle gumowym - z dwoma poziomymi ogrzewanymi walcami (przeważnie z frykcją), a do kalandrowania - kalander składający się z zespołu ogrzewanych walców o różnych układach (np. „I”, ,,F”, „Z”, „S” lub „V” -rys. 2-11). „r „r „z" A" „z" ,.s"

Typowe zastosowanie walcarek i kalandra czterowalcowego w układzie „F" ilustruje rys. 2-12, na którym przedstawiono schemat produkcji folii „zbrojonej” wielowarstwowej lub elastycznych wykładzin podłogowych.

Folię pojedynczą {miękką, twardą lub półtwardą) również produkuje się najczęściej na takim kalandrze, lecz wtedy nie wprowadza się na kalander folii dodatkowej lub tkaniny z wałka 5, a więc przebieg procesu jest prostszy i może być znacznie szybszy (do 30 m/min). W tym układzie miesza się na gorąco wszystkie składniki i żeluje wstępnie w specjalnej ugnia- tarce zamkniętej ze stemplem. Podżelowana masa spada na umieszczoną pod nią walcarkę, a po przewalcowaniu dwa noże tarczowe u skraju walcarki odcinają ciągle pas gorącej masy przerzucanej przenośnikiem na drugą walcarkę. Po ponownym przewalcowaniu masy następuje ponowne odcinanie pasa masy i przerzucanie na kalander, gdzie masę kalandruje się w folię. Folię tę po ochłodzeniu, skontrolowaniu i obcięciu brzegów nawija się na wałek. Taki ciąg produkcyjny jest bardzo wydajny, gdyż jest szybki i całkowicie zautomatyzowany, a przerabiana masa nie ochładza się prawie podczas zdejmowania z jednego urządzenia i podawania na drugie.