Podział klasyfikacyjny tworzyw sztucznych

 
 

W niniejszym rozdziale przedstawiono podział klasyfikacyjny ważniejszych tworzyw według Saechtlinga [165], Klasyfikacja ta nie jest całkiem ścisła, ale asortyment tworzyw sztucznych tak się już rozrósł, a tworzywa te tak się wzajemnie zazębiają i uzupełniają, że nie stworzono dotychczas idealnej ich systematyki. Wymieniony wyżej podział tworzyw sztucznych umożliwia poglądowe i dość przejrzyste przedstawienie ich pochodzenia. W klasyfikacji uwzględniono również pokrewne kauczuki oraz włókna sztuczne i syntetyczne, gdyż wiążą się one z tworzywami sztucznymi i wzajemnie uzupełniają. Zresztą granice między niektórymi kauczukami syntetycznymi i elastomerami bardzo się zacierają, a włókna sztuczne są w zasadzie specjalną (najszlachetniejszą) gałęzią tworzyw sztucznych.

Nowoczesne kleje i lakiery z reguły bazują również na tworzywach sztucznych i kauczukach, więc i one znalazły się w końcowych pozycjach tablic 1-3, 1-4, 1-5 i 1-6. Tablice te obejmują najważniejsze produkty i naj-

W szeregu przypadkach podano handlowe nazwy produktów i wyrobów szczególnie tam, gdzie nazwy te są bardziej znane, natomiast nazwy produktów i wyrobów krajowych podkreślono dla odróżnienia tłustym drukiem. Tworzywa usystematyzowane według tabl. 1-3 do 1-6 są równocześnie uszeregowane w przybliżeniu według ich chronologicznego pojawienia się.