Mieszanie z równoczesnym żelowaniem i wytłaczaniem

 
 

W dążeniu do całkowitej automatyzacji procesu mieszania i żelowania z równoczesnym wytłaczaniem wprowadzono różne mieszarki dwuślimakowe, podobne do wytłaczarek. Przykład takiego rozwiązania przedstawiono na rys.2-10. Jest to mieszarka wytłaczająca, zakończona głowicą granulującą z dwoma wirującymi nożami o trzech ostrzach.

W części pierwszej obydwa ślimaki o średnicy 300 mm pracują razem, najpierw jako ślimaki podające masę, a następnie jako ślimaki ugniatające i mieszające. Dalej następuje stożkowe przewężenie i rozdzielenie komory na dwa cylindry, z dwoma odrębnymi ślimakami 10 (o średnicy 150 mm). Ślimaki mają wspólny napęd oraz hydraulicznie regulowany docisk (do 150 ton). Umożliwia to dowolne przesuwanie ślimaków do tyłu lub do przodu, a tym samym przy nieruchomych cylindrach zwiększa się lub zmniejsza przepływ masy w części stożkowej. W ten sposób reguluje się szybkość przepływu masy (niezależnie od szybkości obrotów ślimaków). W zakończeniu części stożkowej znajdują się otwory do odgazowania, a cylindry są ogrzewane i chłodzone (z odpowiednią regulacją). Zamiast granulatorów można zamontować ewentualnie inne ustni- ki, np. do produkcji płyt i w ten sposób za pomocą jednego urządzenia można otrzymywać gotowe wyroby wprost z tworzywa w proszku. Wydajność tego urządzenia jest duża i wynosi w przypadku polichlorku winylu zmiękczonego ok. 850 kg na godzinę (przy produkcji granulatu), a jego praca jest całkowicie ciągła i równomierna.

Znanych jest szereg urządzeń do ciągłego mieszania i przygotowania tworzyw sztucznych [75, 95], Granulowanie za pomocą noży obrotowych bezpośrednio na głowicy wytłaczarki jest możliwe tylko w przypadku kilku termoplastów (polichlorek winylu, polietylen), niektóre zaś wymagają uprzednio ochłodzenia przed cięciem (np. polistyren). W tym przypadku granulator musi być oddzielny i inaczej skonstruowany, gdyż odciąga on za pomocą wałków i tnie na zimno wytłoczone żyłki tworzywa [75, 77, 95],