Rozdrabnianie tworzyw sztucznych

 
 

Jedną z podstawowych czynności przygotowawczych w przetwórstwie tworzyw sztucznych jest ich rozdrabnianie. Dotyczy to zarówno surowców, jak i odpadów zwracanych do produkcji. Odpowiednie rozdrabnianie jest konieczne zarówno ze względu na potrzebę dobrego wymieszania z innymi dodatkami, jak i ze względu na wymagania niektórych operacji przetwórczych, np. powlekania fluidyzacyjnego i płomieniowego.

Do rozdrabniania tworzyw sztucznych i ich odpadów można stosować granulator np. typu przedstawionego na rys. 2-1. Do dalszego rozdrabniania tworzyw sztucznych konieczne jest stosowanie innych urządzeń. Do tego celu nie nadają się zwykłe młynki, gdyż tworzywa sztuczne są bardzo trudne do mielenia, szczególnie jeżeli miałkość musi sięgać kilkunastu mikronów (np. przy zastosowaniu powlekania metodą fluidyzacyjną). Tworzywa termoplastyczne są bardzo wrażliwe na podwyższoną temperaturę wskutek tarcia, miękną, uplastyczniają się i mogą częściowo zaklejać urządzenia natomiast tworzywa termoutwardzalne mogą przy podwyższaniu temperatury ostatecznie utwardzić się, a tym samym zniszczyć. Z tych względów stosuje się specjalne metody mielenia tworzyw sztucznych i odpowiednie urządzenia pozwalające na szybkie ich przemielenie. W urządzeniach tych zasadniczą rolę odgrywa młynek talerzowo-udaro- wy, który posiada dwa talerze z młotkami udarowymi, obracające się w przeciwnych kierunkach z dużą szybkością (rys. 2-2). Młynki te mają dookoła talerzy udarowych obszerną chłodzoną komorę, w której rozlatują się cząstki tworzyw wraz z zimnym powietrzem, co przeciwdziała ogrzewaniu się cząstek nawet przy dużych szybkościach. Materiał do mielenia podawany jest od środka przez trzy kanały i ruchem odśrodkowym przechodzi między młotki udarowe. Szybkość obrotu talerzy jest dowolnie regulowana i dochodzi do 12 000 obr/min talerza pierwszego 1 6000 obr/min przy talerzu drugim. Sam młynek jest tylko częścią urządzenia do oddzielania zmielonego tworzywa [75],

Z ekonomicznego punktu widzenia wielką zaletą tworzyw sztucznych termoplastycznych jest możliwość łatwego przerobu odpadów, które najczęściej granuluje się i od razu zawraca do ponownego przerobu (przeważnie dodaje się w ilości 10-s-30% do surowca pierwotnego). Problem granulowania odpadów ma więc zasadnicze znaczenie i z tego względu stosuje się często różne specjalne maszyny do granulowania odpadów, w zależności od ich postaci i rodzaju. Np. do granulowania odpadów folii stosuje się maszynę składającą się z okrągłego zbiornika w postaci walca o średnicy 1000 mm, w którym na dnie obraca się (z prędkością 1450 obr/min) ramię z ostrymi nożami na końcach. Naprzeciw tych noży obrotowych ustawiono w ścianie zbiornika szereg noży nieruchomych (regulowanych). Odpady podawane są z góry zbornika, a do chłodzenia stosuje się polewanie z góry wodą. Wydajność takiego urządzenia wynosi ok. 60 kg w ciągu 3-4 min.