Podstawowe metody przetwórstwa tworzyw sztucznych

 
 

Szybki rozwój tworzyw sztucznych wiąże się z rozwojem metod ich przetwórstwa, przy czym metody te mają wielki wpływ ra ceny końcowego produktu. W wielu przypadkach wyroby z droższego tworzywa sztucznego są tańsze, niż te same wyroby wykonane z innego tworzywa. Nakłady inwestycyjne przy uruchamianiu produkcji z tworzyw sztucznych są niskie, a koszty narzędzi amortyzują się przeważnie szybko dzięki znacznej wydajności produkcji. Metody przetwórstwa tworzyw sztucznych ulegają stałej modernizacji i w wielu przypadkach dla zwiększenia produkcji nie potrzeba rozszerzać zakładu, a wystarczy tylko wymienić maszyny i urządzenia. W wielu też przypadkach tworzywa sztuczne przerabia się bezpośrednio na budowie (np. spienianie poliuretanów).

W niniejszym rozdziale zostaną krótko omówione zasady przetwórstwa tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem metod ważniejszych dla budownictwa. Szereg tworzyw sztucznych musi być wstępnie przygotowanych do dalszego przetwórstwa przez odpowiednie rozdrobnienie i wymieszanie ze środkami pomocniczymi czasem trzeba tworzywo wstępnie zżelować i ewentualnie zgranulować lub tabletkować. Te procesy przygotowawcze mają specjalne znaczenie dla budownictwa, gdyż właśnie dla potrzeb budownictwa wprowadza się najczęściej duże ilości napełniaczy i środków pomocniczych, które muszą być dobrze zmieszane z tworzywem sztucznym i stanowić jednorodną masę.