Własności chemiczne

 
 

Tworzywa sztuczne zawdzięczają popularność w dużym stopniu dobrej odporności na czynniki chemiczne i korozję. Odporność chemiczna poszczególnych tworzyw sztucznych jest jednak bardzo zróżnicowana i zależna nie tylko od składu chemicznego, stopnia polimeryzacji, ale również od doboru napełniaczy, zmiękcza- czy, dodatków a nawet od sposobu przetwórstwa, Poza tym ogromny wpływ na rodzaj substancji chemicznych oraz warunki i czas ich działania. Również wpływ obciążenia, temperatury, promieni świetlnych ma duży wpływ na odporność chemiczną tworzyw sztucznych. W tablicy 1-12 podano odporność tworzyw sztucznych na różne związki chemiczne, jednak wartości te można traktować tylko jako wytyczne. W konkretnych przypadkach należy przyjmować wartości podane w obowiązujących katalogach i normach producentów poszczególnych wyrobów. Niektórzy producenci opracowali dla swych wyrobów bardzo szczegółowe tabele określające własności po długotrwałym (np. 1 rok) działaniu czynników chemicznych [7], Właśnie tak opracowane tabele mogą być miarodajne do oceny tworzyw sztucznych przy zastosowaniu w budownictwie.

Należy zwrócić szczególną uwagę na chłonność wody i wilgoci przez tworzywa sztuczne, gdyż to ma w wielu przypadkach ujemny wpływ na ich własności (dodatni, np. przy poliamidach). Oprócz tego przy zastosowaniu tworzyw sztucznych jako rurociągów lub urządzeń do instalacji wody pitnej, może następować wymywanie niewielkich ilości zmiękczaczy z tworzywa do wody, co może obniżyć jakość wody pitnej.

Tworzywa sztuczne odznaczają się na ogól dobrą odpornością na korozję. gnicie i butwienie, ale jako związki organiczne podlegają starzeniu pod wpływem czynników atmosferycznych, światła (szczególnie promieni ultrafioletowych), ozonu, tlenu itp.