Instalacje wentylacyjne

 
 

- Instalacje wentylacyjne w budownictwie dzielą się na:

- a) wyciągowe i nawiewne,

- b) nawiewne z nawilżaniem,

- c) odemglające,

- d) odpylające,

- e) klimatyzacyjne.

We wszystkich rodzajach instalacji wentylacyjnych mogą być wykorzystywane tworzywa sztuczne w granicach swej odporności termicznej i chemicznej. Mają one zastosowanie głównie przy wykonywaniu przewodów zarówno jako materiał konstrukcyjny, jak i izolacyjny. Jako materiały konstrukcyjne, odporne na różne czynniki chemiczne, stosuje się twardy polichlorek winylu oraz laminaty, np. z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym. Jako materiały ochronne w kanałach wentylacyjnych żelbetowych w budynkach przemysłowych stosuje się folię z PCW, folie poliizobutylenowe i inne oraz powłoki z farb i emalii z żywic syntetycznych.

Płyty i rury z twardego PCW, przeznaczone do wykonywania przewodów wentylacyjnych wszystkich rodzajów, nie powinny wykazywać na powierzchni żadnych rys, pęknięć ani innych wad powierzchniowych.

Poszczególne odcinki przewodów są formowane na budowie lub w odpowiednio wyposażonych warsztatach. Na budowie wybiera się do tego miejsca osłomęte przed przewiewami i pyłem oraz o temperaturze powyżej 0°C. Pomieszczeria warsztatowe powinny być zamknięte, wolne od przewiewów i o temperaturze wyższej niż -f-10°C.

Do formowania odcinków rur używa się narzędzi z twardego drewna oraz plników (do wykonywania skosów).

Formowanie nowych kształtów z płyt lub rur odbywa się po ich podgrzaniu do temperatury 120-ż-140°C. W nowej formie powinny te wyroby być przytrzymywane aż do ostygnięcia.