Rurociągi polietylenowe cz. II

 
 

Rury polietylenowe można również spawać lub zgrzewać. Zgrzewanie czołowe przeprowadza się, po dopasowaniu końców rur (obrobionych mechanicznie), przez wsunięcie między nie płytki metalowej nagrzanej prądem elektrycznym do temperatury 200°C. Po usunięciu płytki końce rur szybko dociska się do siebie i utrzymuje w tym stanie aż do ostygnięcia. W ten sposób tworzy się spaw na obwodzie. Dla zwiększenia pewności spawu stosuje się nasuwkę z metalu lub tworzywa. ze wstawką)

Znacznie prostsze jest nagrzewanie końców rur za pomocą specjalnych obcęgów elektrycznych (rys. 12-21) lub innych urządzeń (rys. 12-22). Sposób posługiwania się obcęgami elektrycznymi polega na jednoczesnym nagrzewaniu średnicy wewnętrznej jednego końca rury lub kształtki i zewnętrznej średnicy drugiego końca łączonych rur (rys. 12-23).

Przy wykonywaniu instalacji sanitarnych wewnętrznych z rur polietylenowych obowiązują analogiczne zasady jak przy wykonywaniu instalacji z rur PCW. Należy tu również stosować kompensatory w celu wyeliminowania wpływu wydłużania i skurczu przewodów oraz odpowiednie luzy w miejscach przepuszczania rur przez stropy i ściany. W uchwytach należy stosować miękkie podkładki. Rozstaw ich przewiduje się co ok. 8-1-10 średnic rur. do łączenia rur polietylenowych .