Proces klejenia rur obejmuje następujące operacje cz. II

 
 

Prawidłowy sposób przepuszczania przewodów kanalizacyjnych oraz wodociągowych przez strop żelbetowy ilustruje rys. 12-10, a sposób łączenia poszczególnych rur i kształtek między sobą na sprężystą uszczelkę z gumy syntetycznej w zestawie przedstawionym na rys. 12-10 ilustruje rys. 12-11.

Obecnie prefabrykuje się tzw. węzły sanitarno z zespołu rur wodociągowo-kanalizacyjnych na wysokość kondygnacji (rys. 12-12), które montuje się później na budowie. Wszystkie przewody lub tylko kanalizacyjne wykonywane są w tych zestawach z polichlorku winylu.

Do łączenia poszczególnych odcinków rur między sobą pod kątem prostym służą trójniki z PCW wytłaczane i dostarczane na budowę w stanie gotowym (rys. 12-13).

Rurociągi układane w ziemi poniżej linii przemarzania są mniej narażone na zmiany temperatury niż w instalacjach domowych, wobec czego nie wymagają stosowania kompensatorów. Zmontowane na powierzchni terenu dłuższe odcinki przewodu rur z PCW układa się w wykopie na przygotowanym podłożu lub na podsypce piaskowej grub. 10-1-15 cm, a następnie zasypuje luźnym gruntem bez kamieni.

Nie należy układać rur z PCW podczas mrozów ani w pobliżu wody ciepłej, gazu itp. Przypadki uszkadzania przewodów z PCW przez gryzonie są niesłychanie rzadkie.