Przepierzenia i lekkie ścianki działowe

 
 

Lekkie ścianki działowe, przepierzenia i balustrady wewnętrzne są wykonywane ze sztywnych płyt profilowanych z PCW, płyt falistych z PWS lub z polimetakrylanu metylu. Sposoby mocowania takich płyt do szkieletów stalowych lub balustrad przedstawiają rys. 11-9 i 11-10.

Deski lub płyty profilowane z twardego PCW pozwalają w szybki sposób montować zarówno ścianki wewnętrzne jak i zewnętrzne budynków letniskowych, ścianki urządzeń w kąpieliskach, ścianki budynków w miejscowościach nadmorskich itp.

W pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach estetycznych i higienicznych mogą być ustawiane tzw. meblościanki całkowicie wyklejane laminatami melaminowymi o różnym zabarwieniu (rys. 11-121. nek działowych lub lekkich ścianek osłonowych: a) przekrój płyty o dług, ok. 3,00 m.

- b) widok fragmentu ścianki z płyt, c), d) uchwyty do mocowania płyt śrubami, el. f) płyty przymocowane do konstrukcji z rur stalowych lub z łat drewnianych

W ścianach budynków są stosowane również kratki wentylacyjne z polistyrenu lub innych żywic syntetycznych do zakrywania wlotów do przewodów wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych (rys. 11-13).

Tworzywa sztuczne stosowane w normalnej temperaturze pokojowej i w wilgotności 40-k7G% zachowują się na ogól dobrze. Jeżeli jednak warunki te zostaną zakłócone, to zarówno drewno stanowiące podkład, np. w drzwiach, jak i kleje, stosowane do przymocowywania laminatów lub listew PCW oraz powłoki z dodatkiem żywic syntetycznych, mogą utracić w pewnym zakresie wymaganą spoistość wewnętrzną dając niepożądane efekty. Na rys. 11-17-i-11-19 pokazano uszkodzenia, wywołane podwyższoną temperaturą i obniżoną wilgotnością względną powietrza (ok. 20-r-30°/o).