Balustrady i poręcze cz. II

 
 

Nakładanie taśm poręczowych na górne płaskowniki balustrady odbywa się po podgrzaniu taśm do temperatury ok, 80°C i szybkim dociśnięciu do płaskownika z jednoczesnym rozgięciem brzegów przekroju poręczowego tak, aby objęły one płaskownik od spodu według rys. 11-3. W trakcie nakładania taśma powinna posiadać dostateczną elastyczność. Nie należy naciągać taśm poręczowych przy montażu, ani podgrzewać ich otwartym płomieniem. Do podgrzewania służą specjalne aparaty elektryczne, przez które przesuwa się rozwijaną ze zwoju taśmę, bądź też zanurza się montowane elementy w gorącej wodzie. Szczególnie starannie należy nakładać taśmę na skrętach balustrad, aby nie spowodować powstawaria fałd materiału. Sztukowania poszczególnych odcinków taśmy dokonuje się przez zgrzewanie. Zbytnie naciąganie taśmy przy montażu może w przyszłości spowodować jej przerwanie zwłaszcza przy niższej temperaturze (np. w pobliżu drzwi wejściowych). Zgrzewanie sąsiednich odcinków dokonuje się za pomocą kolby elektrycznej z szeroką końcówką (ok. 70 mm). Dopasowane uprzednio końce taśmy przyciska się z obu stron do wspomnianej końcówki, aż do całkowitego zmiękczenia materiału, a następnie usuwa się kolbę i dociska do siebie oba łączone końce.

Zgrzewanie wykonuje się przed nałożeniem taśmy na płaskownik. Zgrubienie spoiny ścina się od spodu ostrym nożem, a od góry nożem i pilnikiem. Po wyszlifowaniu wyrównanego złącza papierem ściernym i zapa- stowaniu go powinno się uzyskać powierzchnię na odcinku złącza taką samą jak na odcinkach sąsiadujących.