Różne roboty wykończeniowe

 
 

Barwne i o różnych kształtach wyroby z tworzyw sztucznych nadają się szczególnie do estetycznego wykańczania wnętrz oraz poszczególnych elementów budowlanych. Wyroby te stosuje się zamiast wyrobów z drewna, stali lub metali kolorowych. Do wyrobów tych należą: balustrady, poręcze, przepierzenia w sklepach, domach towarowych itp., listwy do przykrywania styków płyt i krawędzi mebli wbudowywanych, okucia do drzwi, okucia okien i mebli, kratki wentylacyjne i wiele innych drobnych elementów uzupełniających wykończenie obiektów, uzyskiwanych przy zastosowaniu materiałów podstawowych, opisanych w poprzednich rozdziałach.

Kształtki z polichlorku winylu osiągają wymaganą twardość lub elastyczność w zależności od dodatku zrriękczaczy dodawanych do rich w czasie produkcji. Miękną one w podwyższonej temperaturze (ok. 80°C) i mogą być gięte według dowolnych krzywizn. Po ostygnięciu zachowują nadany im kształt.

Przy nakładaniu kształtek na przedmioty o kątach prostych należy je przecinać podobnie jak listwy przypodłogowe (rozdz. 7), natomiast łatwo je wyginać (bez rozcinania) na luki nawet o niewielkim promieniu (3-p 5 cm). Nie należy podgrzewać wyrobów z PCW otwartym płomieniem, gdyż w podwyższonej temperaturze ulegają one uszkodzeniom trudnym lub niemożliwym do usunięcia. Łączenie wszystkich elementów z PCW między sobą dokonuje się przez zgrzewanie, opisane w p. 11.2 i w p. 2.10.