Wyroby epoksydowe i poliestrowe cz. II

 
 

Lakiery chemoutwardzalne, np. Chemolak, podobnie jak opisane poprzednio emalie tego rodzaju, wymagają przed użyciem zmieszania z utwardzaczem, którym jest dla Chemolaku alkoholowy roztwór kwasu solnego .

Po zmieszaniu należy pozostawić masą w naczyniu w ciągu 30 minut, a dopiero potem malować. Do przygotowywania i przechowywania tych lakierów najlepiej nadają się naczynia porcelanowe, emaliowane lub szklane.

Lakiery można nanosić pędzlem lub za pomocą pistoletu. Przy stosowaniu pistoletu należy je rozcieńczać specjalnie do nich dodawanymi rozpuszczalnikami. Chemolak nakłada się na ogół trzema warstwami co 8-blO godzin. Przed nałożeniem ostatniej warstwy powłoka lakierowana może być szlifowana w celu uzyskania większych efektów dekoracyjnych. Mieszanina Chemolaku z utwardzaczem powinna być zużyta w ciągu 12 godzin.

Oprócz opisanego lakieru bezbarwnego, stosuje się również barwne emalie chemoutwardzalne do podłóg (symbol handl. 44/XX/127), które po zmieszaniu z utwardzaczem w stosunku 100 : 12 części wagowych są stosowane podobnie jak Chemolak z tym, że muszą one być zużyte w ciągu 6 godzin od chwili zmieszania z utwardzaczem.

W związku z produkcją coraz nowszych preparatów, należy przed ich stosowaniem zapoznać się z instrukcją dotyczącą sposobu mieszania i żywotności poszczególnych wyrobów, aby uniknąć błędów.