Powłoki lakiernicze cz. II

 
 

Powłoki lakierowe można nakładać dopiero po sprawdzeniu jakości powłok z farb powierzchniowych. Lakiery poliwinylowe, tzw. ogólnego stosowania, są przeznaczone do konserwacji konstrukcji i urządzeń metalowych, narażonych na wpływy atmosferyczne, atmosferę przemysłową i krótkotrwale działanie czynników agresywnych chemicznie. Mogą być nakładane pędzlem lub za pomocą pistoletu.

W celu uzyskania powłoki chemoodpornej, nakłada się 4-b5 warstw lakieru. Lakiery gotowe są dostarczane o lepkości 80-120 sek według kubka Forda nr 4. Przy użyciu pistoletu lakier należy rozrzedzić 3-b4 razy,

Powierzchnię pod powłoki poliwinylowe wyrównuje się szpachlówkami poliwinylowymi, przy czym w razie nakładania większej ilości warstw - pierwszej warstwy się nie szlifuje.

Zakres stosowania lakierów chlorokauczukowych jest analogiczny jak i poliwinylowych. Lakiery te są nakładane na ogół za pomocą pędzli kilkoma warstwami. Zestaw do wykonania powłoki zewnętrznej powinien obejmować pierwszą warstwę farby podkładowej oraz 3-5-4 warstwy lakieru chlorokauczukowego. Nakładanie pierwszej warstwy lakieru powinno nastąpić po całkowitym wyschnięciu farby podkładowej. Wysychanie każdej warstwy lakieru trwa 3-b8 godzin.

Przy malowaniu lakierem należy pędzel prowadzić jednym pasmem tylko raz, gdyż kilkakrotne prowadzenie pędzla po tym samym miejscu narusza warstwy poprzednie. Lakier epoksydowy należy do grupy wyrobów chemoutwardzalnych, w związku z czym przed użyciem wymaga zmieszania ze składnikiem utwardzającym, podobnie jak i wyroby z żywicy poliestrowej.