Powłoki z farb emulsyjnych

 
 

Farby emulsyjne są dostarczane na budowę w stanie nadającym się do bezpośredniego malowania, ale mimo to wymagają pewnego przygotowania. W naczyniach z farbą tworzą się na jej powierzchni tzw. kożuchy, czyli stężała warstwa, którą należy po otwarciu naczynia usunąć, a całą zawartość wymieszać ręcznie łopatką lub mechanicznie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego.

Konsystencja farb umożliwia nanoszenie ich na powierzchnię podłoża za pomocą pędzla, walka futerkowego lub gumowego. Przy stosowaniu natrysku pistoletem konieczne jest ich uprzednie rozcieńczenie wodą. Stopień rozcieńczenia powinien być ustalony drogą prób, gdyż zależy on od rodzaju podłoża, konsystencji farby, pory roku, temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz sposobu malowania. Orientacyjnie można przyjąć, że przy podłożach o mniejszej porowatości wystarczy dodatek wody wynoszący l-J-5%, przy podłożach o większej porowatości należy dodawać 5-7-10% wody.

Niekiedy zachodzi konieczność doboru innej barwy niż barwa gotowego preparatu, wówczas można zmieszać ze sobą kilka farb, w celu uzyskania żądanego koloru. Należy przy tym pamiętać, że wolno mieszać farby wyłącznie jednego rodzaju, zawierające takie same składniki (farby o tej samej nazwie handlowej).

Farby w czasie wykonywania robót nie powinny być przechowywane w naczyniach żelaznych, a jedynie w ocynkowanych, emaliowanych, lakierowanych, drewnianych lub szklanych. Nie powinny być one przechowywane w temperaturze niższej od 0°C i dłużej niż 6 miesięcy od chwili wyprodukowania, o ile producent nie zastrzega krótszego okresu ważności.

Temperatura podczas malowania nie powinna być niższa od +10°C roboty zewnętrzne należy oprócz tego prowadzić przy pogodzie bezdesz- czowej, gdyż powłoki mogą być rozmyte przez wodę opadową przed ich wyschnięciem.

Ponieważ farby emulsyjne mają niewielką lepkość zbliżoną do lepkości farb klejowych, mogą być rozprowadzane pędzlami płaskimi lub nawet ławkowcami o sztywnej szczecinie. Pędzle przy malowaniu prowadzi się na ogół w dwu kierunkach do siebie prostopadłych.

Podobnie wykonuje się roboty za pomocą wałków obciągniętych strzyżonym futerkiem naturalnym lub sztucznym (rys. 10-1), przy czym zaleca się prowadzić wałek po ścianach z góry na dół pod kątem 45° w stosunku do podłogi. Najbardziej wskazane jest nakładanie pierwszej warstwy pędzlem, a drugiej wałkiem. Przy malowaniu należy się liczyć z szybkim wysychaniem pasm powłoki, co zmusza do szybkiego nakładania poszczególnych pasm i ich wzajemnego łączenia. Farby emulsyjne nadają się również do wykonywania malowideł dekoracyjnych (rys. 10-2).