Drzwi z zastosowaniem tworzyw sztucznych cz. II

 
 

Całkowicie oszklone drzwi o konstrukcji metalowej z profilami okładzinowymi z uplastycznionego PCW są wykonane w NRF. Połączenia okładzin z tworzywa sztucznego z konstrukcyjnymi elementami metalowymi są rozwiązane podobnie jak w konstrukcjach okien typu Ferroplast,

Drzwi z tworzyw sztucznych są stosowane w niektórych krajach (USA, Włochy) również w szerokim zakresie. Na rys. 2-18 pokazano fragment drzwi typu Seraclon (Włochy) z płycinami z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym. We Włoszech produkuje się również skrzydła drzwiowe z profilowych elementów pustakowych wykonanych z twardego polichlorku winylu. Niektóre z tych elementów są przezroczyste, zastępu ją one oszklone skrzydła. Ościeżnice są wykonane z profilowanych elementów z PCW, wzmocnionych rdzeniem stalowym. Omówione drzwi (typu Portplast) są stosowane zarówno jako wewnętrzne, jak i jako drzwi

Na rys. 9-19 pokazano wewnętrzne drzwi typu harmoniowego. Skrzydło drzwiowe jest wykonane z polichlorku winylu, ościeżnice zaś oraz pozioma górna prowadnica z metalu.

W Polsce stosowanie tworzyw sztucznych w stolarce drzwiowej ogranicza się obecnie do wykończania płaszczyzn skrzydeł drzwiowych warstewką lakieru z żywicy mocznikowo-formaldehydowej. W najbliższym czasie przewiduje się wprowadzenie płyt pilśniowych laminowanych oraz lakierowanych, co pozwoli na wyeliminowanie malarni w zakładach stolarki budowlanej.

W ciągu kilku lat nastąpi - w niewielkiej na razie skali - uruchomienie produkcji drzwi typu harmoniowego z miękkich płyt PCW oraz drzwi z pustakowych elementów profilowanych z PCW. Drzwi obu typów mają być wykonane w obramowaniu metalowym.