Drzwi z zastosowaniem tworzyw sztucznych

 
 

Zakres stosowania tworzyw sztucznych do stolarki drzwiowej jest mniejszy niż w przypadku stolarki okiennej. Wynika to z masowej produkcji drzwi przy użyciu materiałów drewnopochodnych, posiadających wysokie właściwości techniczne i odznaczających się niskim kosztem.

Oprócz rozpowszechnionego w wielu krajach stosowania elementów nie- konstrukcyjnych (doklejek, opasek itp.) tworzywa sztuczne są wykorzystywane a) do powierzchniowego wykończenia płyt drzwiowych drewnianych, b) jako materiał wypełniający do skrzydeł drzwiowych, c) na profile okładzinowe konstrukcyjnych elementów metalowych, d) na skrzydła drzwiowe wykonane wyłącznie z tworzywa sztucznego, e) na drzwi har- moniowe.

Do wykończania powierzchni skrzydeł drewnianych stosuje się folie z uplastycznionego PCW, zastępujące okleiny. Folie te mają różną barwę, niekiedy zaś mają fakturę imitującą rysunek okleiny drewnianej. Ten sposób wykończenia powierzchniowego stosuje się w szerokim zakresie w Anglii. Inne rozwiązanie stosują niektórzy producenci zachodnioniemieccy, na płaszczyznę skrzydeł drzwiowych nanosi się podkład z żywicy syntetycznej, a następnie drukuje imitację okleiny.

Przy zastosowaniu tworzyw sztucznych na środkową warstwę skrzydeł drzwiowych płytowych otrzymuje się pod względem konstrukcyjnym elementy warstwowe (por. 4.2). Okładziny skrzydeł płytowych wykonuje się ze sklejki, blachy aluminiowej lub ze zbrojonych płyt poliestrowych, rdzeń - z pianki polistyrenowej lub poliuretanowej, z papieru przesyconego żywicą fenolową o budowie „plastra miodu” lub z pasków płyty klejonej z papieru falistego (typ Wawepa stosowany w NRD). Dwuskrzydłowe drzwi płytowe z aluminiowymi ościeżnicami i okładzinami skrzydeł oraz z warstwą środkową z twardej pianki poliuretanowej pokazano na rys. 9-17. Skrzydła drzwiowe z rdzeniem komórkowym lub ze spienionego tworzywa sztucznego mają dostateczną sztywność i izolacyjność akustyczną.