Okna metalowo-plastykowe

 
 

Okna z kształtowników metalowych (najczęściej stalowych) osłoniętych powłoką z tworzywa termoplastycznego (na ogół z PCW) są obecnie w krajach zachodnich najbardziej rozpowszechnione spośród konstrukcji okiennych z zastosowaniem tworzyw sztucznych. Grubość rdzenia metalowego wynosi na ogół 1,5-1-2 mm, a powłoki z tworzywa termoplastycznego - od kilku do czternastu milimetrów np, okna systemu „Braby- Mipolam”.

Połączenie metalu z tworzywem sztucznym podwyższa izolacyjność cieplną i akustyczną oraz zapewnia dużą szczelność. talowym z elementami okładzinowymi z PCW (Mipolam-Elastic) i - profil metalowy, 2 - okładzina z PCW.

Fragment okna Mipolamu pokazano na rys. 9-6. Ocynkowane rdzenie stalowe są osłonięte sztywnymi elementami wykonanymi metodą wytłaczania z PCW. Elementy okładzinowe są tak zaprojektowane, że można je nasuwać na właściwe położenie na rdzenie bez mocowania łącznikami, nawet po zmontowaniu konstrukcji stalowej w otworach okiennych. W stykach elementów stosuje się uszczelki polichloroprenowe. Stosuje się równieża okna z pustakowych profili aluminiowych z nasuniętymi profilami PCW.

W niektórych rozwiązaniach okien metalowych z kształtkami okładzinowymi z tworzywa sztucznego nadaje się tym kształtkom takie oprofilowanie, że wraz z listwą zaciskową (również z tworzywa sztucznego) mocują one szyby okienne (okna Ferroplast).

System Metallplast znajduje zastosowanie do różnych rodzajów okien o pionowej bocznej i środkowej osi obrotu, uchylnych z poziomą górną lub dolną osią obrotu oraz uchylnych wokół poziomej środkowej osi.

Koszt okien z rdzeniem stalowym i elementami okładzinowymi z PCW jest niższy od kosztu okien aluminiowych o powierzchni utlenionej anodo- wo, a nieco wyższy od okien wykonanych ze specjalnej stali. Zastosowanie ramiaków aluminiowych z okładzinami z tworzywa sztucznego stanowi rozwiązanie najdroższe.