Okna i drzwi

 
 

W miarą rozwoju produkcji tworzyw sztucznych wprowadza się je do konstrukcji okien i drzwi, przy czym wytwarzane są następujące elementy:

- a) profilowe elementy niekonstrukcyjne do okien i drzwi z tworzyw termoplastycznych,

- b) osłony konstrukcyjnych elementów okien drewnianych,

- c) osłony konstrukcyjnych elementów okien metalowych,

- d) okna z tworzyw sztucznych,

- e) okna z tłoczywa skrawkowego i wiórów drzewnych,

- f) drzwi z tworzyw sztucznych.

Na szczególną uwagę zasługują próby oraz zastosowanie w niektórych krajach w dość dużej skali tworzyw sztucznych do produkcji okien. Tendencja ta wynika z dążenia do wyeliminowania lub ograniczenia wad, które posiadają okna drewniane (znaczna odkształcalność przy zmianach wilgotności otoczenia, trudność utrzymania szczelności w miejscach przylegania ramiaków do płaszczyzn ościeżnic, konieczność wielokrotnego malowania w okresie eksploatacji, znaczny współczynnik zaciemnienia elementami skrzydeł okiennych) lub okna metalowe (znaczne przewodzenie ciepła oraz łatwa kondensacja pary wodnej i jej zamarzanie).