Okładziny z tkanin syntetycznych

 
 

Tkaniny syntetyczne produkuje się z pasemek lub nitek (Geno- tex, Saran). Okładziny z tkanin są paroprzepuszczalne. Faktura tkanin przypomina matę lub plecionkę wykonaną często z pasemek różnobarwnych.

Tkaniny są na ogół mocowane mechanicznie, rzadziej przyklejane do podłoża. Okładziny z tkanin mocowanych mechanicznie stanowią element dźwiękochłonny, gdyż w warstwie powietrznej między tkaniną i ścianą następuje kilkakrotne odbicie i pochłanianie fal dźwiękowych.

Brzegi tkanin ulegają łatwo strzępieniu aby temu zapobiec, wzdłuż linii cięcia stosuje się spawanie nitek. Stosuje się specjalne spawarki podgrzewane prądem elektrycznym, za pomocą których przecina się rulony tkaniny i spawa przecięte pasemka. Przy spawaniu brzegów można stosować wąskie listewki (metalowe lub z tworzyw sztucznych) przykrywające w przypadku zaniechania spawania listwy te mają znacznie większą szerokość.

Przykłady okładziny z tkaniny syntetycznej umocowanej do ściany za pomocą wkrętów pokazano na rys. 8-5a, przyklejonej do podłoża z zespa- waniem brzegów - na rys. 8-5b. a) b) nin syntetycznych: a) okładzina mo- cowana wkrętami, b) okładzina z tka- niny przyklejonej do podłoża

Na rys. 8-6a, b pokazano przegrody wzrokowe z tkaniny, a na rys. 8-6c, d okładziny sufitowe umocowane mechanicznie, przy czym w przykładzie pokazanym na rys. 8-6c okładzina osłania podwieszoną płytę warstwową.